ОБЕЩАНИЯ ЗА ОТСТЪПИЛИТЕ ОТ ВЯРАТА

Господ е изпълнен със съчувствие към Своите страдащи деца. Кои грехове са толкова големи, че Той да не може да ги прости? Толкова е милостив, че е безкрайно по-готов да прости и много повече би искал да прости, отколкото да осъди. Той е благороден, а не такъв, който постоянно се взира да открие нещо погрешно в нас. Знае нашия състав; помни, че сме само пръст. В безкрайното Си съчувствие и милост лекува нашите отстъпления, обича ни щедро, въпреки, че сме грешници.

Божията любов все още копнее и за този, който е решил да се отдели от Исус Христос, и поставя в действие всяко влияние, за да го върне отново в Бащиния дом…Златната верига на милостта и съчувствието на Божията любов обгръща като защитна броня всяка застрашена от гибел душа.

Бродил ли си далече от Бога?…Стани и се върни при Своя Баща! Той ще те посрещне още на пътя. Дори да си направил и една-единствена стъпка към Него в покаяние, Той ще побърза да те обгърне в обятията на безкрайната Си любов.

Няма произнесена молитва, колкото и колеблива да е, нито пролята сълза, колкото и тайно да е била отронена, нито появил се стремеж към Бога, колкото и колеблив да е бил, без Божият Дух да се е втурнал да ги посрещне и да ги удовлетвори с необходимото. Даже преди да се произнесе молитвата или да стане известен копнежът на сърцето, от Христос излиза благодат, действаща в човешката душа.

Каквото и да е миналото ви, колкото и да са обезкуражаващи обстоятелствата на вашето днес, стига само да пожелаете да дойдете при Исус точно такива, каквито сте – слаби, безпомощни и отчайващо лоши – състрадателният Спасител ще ви посрещне още отдалеч по пътя, ще ви прегърне с любящите Си ръце и ще ви покрие с мантията на Своята праведност.

Както пастирът обича овцете си и не си дава отдих нито за миг, ако липсва дори само една-единствена, така и Бог в безкрайно по-голяма степен обича всяка отклонила се душа. Хората може да отричат правата на Неговата любов, може да се скитат надалече от Него – своя Баща, може да си изберат друг господар. Но те са Божии и Той копнее да върне Своите.

Той (Бог) би изпратил по-скоро всеки ангел на славата да помогне на верните души, да издигне защитна крепост около тях, отколкото да бъдат измамени и отклонени от лъжливите чудеса на сатана.

Ангелите на славата намират удоволствие в служенето – да се грижат с любов и неуморно постоянство за души, паднали в грах и несвяти. Небесните същества убеждават човешките сърца и внасят светлина от небесните дворове в този тъмен свят. Чрез нежно и търпеливо служене те въздействат върху човешкия дух, за да въведат изгубените в общение с Христос, Който е винаги много по-близо до тях, отколкото те могат да си представят.

Не слушайте внушенията на неприятеля да стоите далече от Христос, докато не се поправите и не станете достатъчно добри, за да дойдете при Бога. Ако чакате дотогава, това никога няма да се случи. Когато сатана ви посочва вашите мръсни одежди, повторете обещанието на Спасителя: „Този, който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37). Кажете на неприятеля, че кръвта на Исус Христос очиства от всеки грях.

Бог ви кани! Сега, точно сега! Призовава ви да се върнете при Него без отлагане, за да ви прости милостиво и да излекува всичките ви отстъпления.

Работата на небесните ангели е да се приближават до уморените, изкушените, страдащите. Те работят продължително и неуморно, за да спасяват души, за които Христос се е пожертвал. Ангели, готови да направят вместо вас онова, което не можете да направите за себе си, очакват вашето съдействие. Очакват да откликнете на привличането на Христос.