ОБЕЩАНИЯ ЗА ОПЕЧАЛЕНИТЕ

И ние пием от същата чаша на скръб, но болката е смесена с радост, с опора и мир в Исус. Той върши всичко по най-добрия начин. Нашият небесен Баща не по волята си допуска човешките чеда да бъдат поразявани от скръб и нещастие…Светлина проблясва сред мрака, който понякога изглежда неразбираем за нас…Облакът на милостта се спуска над главите ни даже и в най-мрачния час.

Ако очите ти бяха отворени, щеше да видиш небесния Баща да се надвесва над теб с любов. Щеше да чуеш как с глас, изразяващ най-нежно съчувствие, Той говори на теб – човека, паднал на земята в своето страдание и нещастие. Застани твърдо в силата Му – има почивка за тебе! (Писано до баща, загубил единствената си дъщеря)

Заспалите в Исус ще бъдат извикани от своя затвор към славно безсмъртие. Може да сме положили в гроба баща или майка – когато излязат от там, техните бръчки ще са изчезнали, но ще ги познаем. Нека се подготвим, за да посрещнем своите мили приятели, когато излазат от гроба в утрото на възкресението.

Съсредоточете цякото си доверие в Исус…Само позволете на Христовият мир да навлезе в душата ви. Бъдете искрени и верни в своето свято доверие, защото Бог е верен на обещанията Си. Сложете слабата си ръка в Неговата здрава десница и Го оставете да ви държи и укрепва, насърчава и утешава.

Господ е предвидил балсам за всяка рана. Има „балсам в Галаад”, има Лекар…При всеки непредвиден случай търсете Господа за мъдрост. Във всяко изпитание Го умолявайте да ви покаже изходен път от трудностите, а след това очите ви нека бъдат отворени, за да приложите към вашия случай целебните обещания, записани в Словото Му. По този начин неприятелят не ще намери достъп до вас, за да ви въвежда в скръб и неверие, но напротив – ще имате вяра, доверие и кураж в Господа.

Служещите ангели са около нас; дават ни да пием от водата на живота, за да освежат душите ни в заключителните сцени от живота. Този, Който е Възкресението и Животът, се е заклел тържествено, че ще изведе от гроба всички заспали в Исус. Тръбата ще затръби и мъртвите ще се събудят за живот, за да не умрат никога вече. За тях ще настъпи вечно утро, защото в Божия град не ще има нощ.

Това обещание е за теб! Можеш да бъдеш утешен и да се довериш на Господа. Бог често ме е наставлявал, че много от мъничките ще бъдат положени в гроба преди времето на скръбта. Но ние ще видим отново нашите дечица. Ще ги посрещнем и ще ги познаем в небесните дворове. Положи доверието си в Господа и не се страхувай!

И най-скъпоцените ни надежди често пъти биват смазани на тази земя. Любими хора ни биват отнети чрез смъртта. Ние затваряме очите им и ги обличаме за гроба, полагайки ги далеч от погледа си. Но духът ни живее в надежда. Не се разделяме завинаги. Ние ще се срещнем с нашите любими, които са заспали в Исус. Те отново „ще дойдат от земята на неприятеля”.

Животодателят идва! Хиляди и хиляди свети ангели го придружават по Неговия път. Той ще разкъса връзките на смъртта, ще строши веригите на гроба и скъпоценните пленници ще излязат в здраве и безсмъртна красота.

Утешенията от Писанията са нещо велико. Те изобилстват с думи на целебна утеха за поразените, за нещастните и скърбящите, за болните и страдащите. Сякаш виждам Исус да ти казва: „Облегни се на Мен, облегни се здраво! Аз ще те нося. Ръката Ми никога няма да се умори. Ще бъде силна и сигурна, за да те подкрепя през всички стръмни и трудни места на живота. Само положи в Мен своето доверие и ще бъдеш ръководен безопасно и държан твърдо.”

Каквито и да са обстоятелствата, при които живееш, колкото и тъмни и тайнствени да изглеждат действията на провидението, макар пътят ти да минава през дълбоки води, макар изпитанията и скърбите да те връхлитат отново и отново, все пак идва уверението: „Всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога” (Римляни 8:28)