ОБЕЩАНИЯ ЗА ОБРЕМЕНЕНИТЕ

Всеки ден си има своето бреме, своите грижи и безпокойства. И когато се срещаме, колко сме готови да говорим за своите трудности и изпитания. Толкова много „взети назаем” проблеми ни се струпват в ума, на толкова много страхове се поддаваме, такъв товар от безпокойства носим, че човек започва да се съмнява има ли състрадателен и обичащ Спасител, готов да чуе всички наши изкания и да ни бъде помощ във време на нужда.

Никога няма да разберем, докато не се срещнем лице в лице с Бога, когато ще Го виждаме, както сме видени, и когато ще познаем, както сме познати – колко много товари е носил вместо нас и още колко е бил готов да понесе, стига само с детинска вяра да бяхме Му ги възложили.

Каквито и да са твоите безпокойства и изпитания, изложи случая си пред Господа. Духът ти ще бъде подкрепен, за да можеш да издържиш. Ще ти бъде отворен път. Колкото по-слаб и по-безпомощен се чувстваш, толкова по-силен ще станеш в Неговата сила. Колкото по-тежки са товарите ти, толкова по-блажена ще бъде почивката ти, когато ги хвърлиш на Великия бременосец.

Божиите деца трябва да посрещат изпитания и трудности, но нека да приемат участта си с радостен дух, помнейки че всичко, което този свят не им е дал, сам Бог ще им го даде с цялото Си благоволение.

Имаме нужда всеки ден, всеки час да се доверяваме на Исус. Той е обещал, че според деня ни ще бъде и силата ни. Чрез Неговата благодат можем да носим всички товари на настоящето и да изпълняваме своя дълг.

Но мнозина биват смазани от очакването на бъдещи трудности. Те постоянно търсят да поемат днес бремето на утрешния ден. По този начин голяма част от изпитанията им са въображаеми. За такива хора Исус не е предвидил облекчение. Той обещава благодат само за деня.

Всички са притиснати от ежедневни грижи, товари и задължения, но колкото по-трудно е положението ти и по-тежко бремето ти, толкова по-голяма е нуждата ти от Исус.

Не бива да забравяш, че Господ иска да хвърлиш трудностите и смущенията си в Неговите крака и да ги оставиш там. Отиди при Него и Му кажи: „Господи, товарът на живота ми е твърде тежък, за да мога да го нося. Ще го поемеш ли вместо мен?” И Той ще ти отговори: „Ще го нося! Обикнах те с вечна любов!”

Най-тежкия товар, който носим е товарът на греха. Ако бяхме оставени сами да го носим, той би ни смазъл. Но Безгрешният е заел нашето място. Той е понесъл товара на нашата вина. Ще вземе товара и от уморените ни рамене. Ще ни даде почивка. Ще снеме бремето на грижите и скръбта. Кани ни да положим грижите си върху Него, защото ни носи в сърцето си.

Не мислете, че като споделите бремето си с другите, ще намерите обелкчение. Елате право при Великия бременосец и Му разкажете за проблемите си. Повярвайте, че Той е способен и има желание да се справи с обстоятелствата на вашия случай. Когато представите пред Него самата си безпомощна душа, Той ви дава мир, радост, сила и кураж. Тогава ще сте в състояние да кажете и на другите колко скъпоценен е Христос за вас.

Не окайвайте себе си заради някакъв предполагаем утрешен товар. Изпълнявайте радостно задълженията си днес. Днешната вяра, днешното доверие в Исус – това е, което трява да имаме…Днес ще възложа доверието си на Бога. Днес ще си почина в спокойствие и мир, поддържан от силата на Бога.

„Когато дългът ти изглежда суров и жесток, а бремето ти е твърде тежко, помни, че заради теб Аз претърпях кръст, презирайки срама”. Когато сърцето ти се свива пред настъпващото изпитание, помни, че твоят Изкупител е жив и се застъпва за теб!