ОБЕЩАНИЯ ЗА ДЕЦАТА

Христос е бил дете. Преживял е разочарованията и изпитанията на децата. Познавал е изкушенията на младите. Негвият детски и младецки живот са пример за всички млади хора. Живял е така, че да бъде наш стандарт и образец и всички да могат да намерят в Негово лице Приятеля, пред Когото могат да занесат всичките си скърби и разочарования и да получат подкрепа и помощ.

Господ иска всяко дете на крехка възраст да бъде Негово, да бъде прието в Неговото семейство. Младежите могат да бъдат членове на семейството на вярата и да имат скъпоценен духовен опит. Могат да имат нежни сърца, готови да приемат трайни впечатления, привлечени с доверие и любов към Исус, и да живеят за Спасителя. Христос ще ги направи млади мисионери.

Трябва да признаваме Святия Дух за свой Просветител. Духът обича да се обръща към дечицата и да им разкрива съкровищата и красотите на Словото.

Бог изисква те да Му отдадат най-добрите и най-святите си сърдечни чувства. Той ги е изкупил със собствената Си кръв. Любящият и състрадателен Спасител ще ги приеме ако дойдат при Него такива, каквито са.

Колко несравнимо по-силна от смъртта е любовта, свързваща майчиното сърце с нейното нещастно дете! Но Бог заявява, че дори и майка да забрави детето си, Той няма да ни забрави. Не, нито една единствена душа, която Му се довери, не ще бъде забравена! Бог мисли за Своите деца с най-нежна загриженост.

Този, Който е обожаван от ангели, Който слуша музиката на небесните хорове, винаги се трогва от скърбите на дечицата. Бог винаги е готов да изслуша техните детски проблеми. Често е пресушавал сълзите им, насърчавал ги е с думи на нежно съчувствие, които сякаш са отвявали техните скърби и са им помагали да забравят нещастието си.

Душата на малкото дете, което вярва в Христос, е толкова скъпоценна в Неговите очи, колкото ангелите около престола Му.

Исус познава нуждите на Своите деца и обича да се вслушва в молитвите им. Нека те бъдат защитени от света и от всичко, което би отвлякло мислите им от Бога на спасението. Нека да почувстват, че са сами с Него, че окото Му вижда и в най-скритите кътчета на сърцето и чете желанието на душата; и че те могат да говорят с Него.

Дълг и привилегия на всяко дете е да върви в стъпките на Исус. Голямо удоволствие е за Господа, когато децата Го молят за всяка духовна благодат; когато полагат всичките си проблеми и изпитания пред Него. Той знае как да помага на младите – и Той самият е бил дете и е преминал през всички техни изпитания, разочарования, трудности и притеснения. Божието обещание е валидно в същата степен за децата и за младежите, както и за хората в по-зряла възраст.

Нека всички се молят за всяко дадено от Бога обещание и нека искат от Него да извърши за тях онези неща в живота им, които е извършил за Исус, Своя единороден Син, когато в човешките Си нужди Той е молил за помощ. Всяко благословение, което Отец е предвидил за по-възрастните, се отнася и за дечицата и младежте.

В последните сцени от човешката история много деца и младежи, (получили истинско християнско възпитание) ще удивляват света със своето свидетелство за истината, което ще изнесат в простота и все пак с дух и слила. Те са били възпитани в страхопочитание към Господа и сърцата им са били смекчени от внимателно молитвено изследване на Библията. В близкото бъдеще много деца ще бъдат вдъхновени от Светия Дух. Те ще извършат своето дело за прогласяване на истината пред света. Ще извършат работа, на която всички сили на злото не ще могат да противостоят.