ОБЕЩАНИЯ ЗА ХРИСТИЯНИТЕ

Когато завладее срцето, Божият Дух преобразява живота. Грешните мисли са отстранени, лошите постъпки – порицани. Любов, смирение и мир заемат мястото на гнева, завистта и борбите. Радостта прогонва тъгата и изражението на лицето отразява небесна светлина. Никой не вижда Ръката, която вдига товара, нито забелязва как светлината слиза от небесните дворове. Благословението идва, когато чрез вяра душата се посвети на Бога. Тогава онази Сила, която никое човешко око не може да види, сътворява ново същество по подобие на Бога.

Душата, която се е посветила на Христос, е много по-скъпоценна в Неговите очи, отколкото целия свят. Спасителят би преминал през агонията на Голгота, за да спаси за Своето царство дори и един-единствен човек. Той никога не ще изостави този, за когото е умрял. Освен ако Неговите последователи не изберат да Го изоставят, Той ще ги държи здраво.

Още в този живот християнинът има Един, на Когото може да се облегне за помощ, Който ще му помогне да понесе всичките изпитания на битието… Ако има някой, който трябва постоянно да бъде благодарен, то това е Христовият последовател. Ако има някой, който да се радва на реално щастие още в този живот, то това е верният християнин.

Неприятелят никога не може да откъсне от ръката на Христос човека, който простичко се доверява на Божиите обещания. Ако душата се доверява на Бога и постъпва съобразно с Неговата воля, умът е податлив на Божиите внушения и небесна светлина навлиза в човека, огрява го и просветлява разума му. Каква привилегия имаме в Исус Христос.

Тези, които живеят както е живял Христос, които са търпеливи, благородни, добри, кротки и смирени по сърце, които носят кръста си заедно с Христос и вдигат Неговите товари, които копнеят за души, както Той е копнял – те ще влязат в радостта на Господаря си. Ще видят заедно с Христос труда на душата си и ще бъдат удовлетворени.

Присъствието на Отец е обогатявало Христос и нищо не е можело да Му се случи, освен онова, което безкрайната Любов е допускала за благословението на света. Той е бил Неговият източник на утеха. А също и за нас.

Който е пропит с Христовия Дух, пребъдва в Христос. Насоченият към него удар се стоварва върху Спасителя, Който го обгръща с присъствието Си. Каквото и да му се случи, то идва от Христос. Той няма нужда да се съпротивлява на злото, защото Христос е неговата защита. Нищо не може да се докосне до него, освен чрез разрешението на Господа.

Християните могат да имат много радост в общуването си с Христос; могат да имат светлината на Неговата любов, непрестанната утеха от присъствието Му. Всяка стъпка в живота може да ни отвежда по-близо до Него и да ни дава по-дълбоко преживяване на Неговата любов, водейки ни стъпка по стъпка по-близо до блажения дом на мира.

Никой не бива да казва, че собственият му случай е безнадежден, че не може да живее живота на Христос…Исус е наша всеприсъстваща помощ във време на нужда. Само Го призовете с вяра – Той е обещал да чуе и да отговори на вашите молитви.

Не смятайте, че собствената ви сила е достатъчна! Само в името на мощния Победител може да удържите победата… Дръжте се здраво за Божиите обещания. Нищо не можете да постигнете със собствени сили. Но със силата на Исус можете всичко. Ако сте в Христос и Той е във вас, ще бъдете преобразени, обновени и осветени.

Тези, които се трудат в различни области на живота,притиснати и почти победени от безпокойство, могат да отправят молба към Бога за Неговото ръководство. Когато бъдат застрашени от опасност, пътуващите по море и суща могат да поверят себе си на небесната закрила. Във време на внезапни трудности или заплашителни обстоятелства сърцето може да отправи своя вик към Този, Който се е заклел в Себе Си да се притече на помощ на Своите верни вярващи деца винаги когато те Го призоват.

Представяйте пред Бога своите нужди, радости и скърби, грижи и страхове. Не можете да Го претоварите; не можете да Го изморите! Този, Който знае броя на космите на главата ви, не е безразличен към нуждите на Своите деца.