ОБЕЩАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛЯ НА ДУХОВНА ЛИТЕРАТУРА

Когато се наложи да посреща трудности в своята работа, разпространителят на религиозна литература не бива да се обезсърчава. Нека работи с вяра и победата ще му се даде.

Винаги когато бъде представяна книга, разобличаваща заблудата, сатана е съвсем близо до този, на когото тя се предлага, и му натрапва редица основания, поради които не трябва да бъде приемана. Но започват да действат и Божии средства, за да повлияят на ума в полза на светлината. Обслужващи ангели опълчват силата си срещу тази на сатана. И когато чрез влиянието на Святия дух бъде приета в ума и сърцето, истината оказва съживяваща сила върху характера.

Когато постоянно се разчита на Бога, когато постоянно се проявява себеотрицание, работниците няма да потъват в обезкуражение и няма да се безпокоят. Ще помнят, че на всяко място има души, които се нуждаят от Господа и които дяволът също търси, за да ги върже бързо в робството на греха и беззаконето.

Трябва да бъдем искрени и сериозни християни, за да изпълняваме с вярност ежедневните си задължения, поставени в ръцете ни, и да гледаме винаги към Исус, Автора и Усъвършителя на нашата вяра. Наградата ни не зависи от външния ни успех, но от духа, с който вършим работата си.

Като продавачи на религиозна литература или евангелизатори може да нямаме успеха, за който сме се молили; но нека помним, че не знаем и не можем да измерим резултатите на вярната работа.

Нека Словото на Христос винаги да бъде вашата увереност. Нали Той ви е поканил да дойдете при Него? Никога не си позволявайте да говорите по безнадежден и обезсърчаващ начин. Ако правите това ще загубите много. Като гледате на външния вид на нещата и се оплаквате, когато дойдат трудности и натиск, давате доказателство за болнава и слаба вяра. Говорете и действайте, като че вярата ви е непобедима. Господ има на разположение богати ресурси. Той притежава целия свят. Гледайте нагоре към небето с вяра. Гледайте към Този, Който дава светлината, силата и резултатността.

Когато работите за Господа, ще се чувствате притиснати поради липса на средства, но Господ ще чуе и ще отговори на вашите молби за помощ. Нека думите ви бъдат: „Бог ще ми помогне! Затова не се смущавам, затова съм втвърдил лицето си като камък и зная, че не ще бъда посрамен” (Исая 50:7).

Умолявам вестителите на Христовото Евангелие никога да не се обезсърчават, никога да не считат и най-закоравелия грешник отвъд обсега на Божията благодат! Човек, чиито случай на пръв поглед е безнадежден, може да приеме истината и да я обикне. Този, Който обръща сърцата на хората както обръща водите на реките, може да доведе и най-себелюбивата, и най-закоравялата от греха душа при Христос. Има ли нещо трудно за Бога?

Скъшият Спасител ще изпрати помощ точно когато се нуждаем от нея. Пътят към небето е осветен от Неговите стъпки. Всеки трън, който наранява краката ни, е наранил и Неговите. Всеки кръст, който сме призовани да носим, е бил носен от Него преди нас.

Всички, които посвещават душа, тяло и дух на Бога, постоянно ще получават нов дар от физическа и умствена сила. Неизчерпаемите небесни запаси са на разположение на такива хора. Христос им дава диханието на собствения Си Дух, на Своя собствен живот…Божията благодат разширява и умножава техните способности и всяко съвършенство на Божието естество им идва на помощ в работата за спасяването на души. Чрез сътрудничеството с Христос те стават съвършени в Него и в човешката си слабост стават в състояние да вършат делата на Всемогъщия.

Нека бъдем изпълнени с надежда и кураж! Унинието при служенето на Бога е греховно и неразумно. Той знае всяка наша нужда, притежава цялата сила. Може да надари служителите Си с необходимата мярка ефикасност, от която се нуждаят.

Вие сте в духовен съюз с Исус Христос! Словото е вашата увереност. Приближете се при Спасителя с пълно доверие и жива вяра и съединете ръцете си с Неговите. Идете там, накъдето Той ви води. Каквото ви каже, правете! Той ще ви учи със същото желание, с каквото желае да научи всеки друг.