Поредица уебинари “Основи на вярата и науката” е предназначена за онези, които имат въпроси за взаимовръзката между две очевидно отдалечени една от друга идеи: религиозната вяра и научното познание. Дали те се противопоставят една на друга? Без всякаква връзка ли са помежду си? Съвместими ли са? Или допълващи се? Християните вярват, че Бог е автор на Библията и създател на природата, така че познанието, което получаваме от тези два източника би трябвало винаги да е в хармония. Но сякаш това не е така. Или е така? С този вид проблеми ще се занимаваме по време на тази поредица от уебинари. Ще изследваме основните въпроси на дебата между вярата и науката, като ще се съсредоточим особено върху една от най-конфликтните теми: Произходът.

Д-р Ноеми Дюран, директор на Европейския клон на Гео-научния изследователски институт.