1. СВЕЩЕНИ ПИСАНИЯ

 

Свещените писания – Старият и Новият завет, са писаното Божие слово от боговдъхновени святи Божии мъже, които са говорили и писали под ръководството на Светия Дух. В това Слово Бог е поверил на човека  необходимото за спасение познание. Свещените писания са непогрешимо откровение на Божията воля. Те са  образецът за характера, изпитът за духовния опит, авторитетният източник на доктрини и достоверният запис на Божиите действия в историята.

(2 Петрово  1:20, 21; 2 Тимотей 3:16,17; Псалом 119:105; Притчи 30:5, 6; Исая 8:20; Йоан 17:17; 1  Солунци 2:13; Евреите 4:12)