10 библейски отговора за страданието

Библейска психология за 21 век

Знаете ли, че в най-древната библейска книга има отговор на един от най-притеснителните човешки въпроси? Най-древната библейска книга е Книгата Йов, а въпросът е „Ако Бог е добър, защо съществува страданието?“ Днес в петото видео от семинара „Библейска психология за 21 век“ ще представя 10 факта за страданието, които откриваме в Книгата Йов.

Ще разкажа накратко историята на патриарха Йов, когото по съвременните стандарти можем да наречем мултимилионер: той имал „7 хиляди овце, 3 хиляди камили, 500 чифта волове и 500 ослици; имаше и голямо множество слуги; така че този човек беше най-знатният от всичките жители на изток“ (Йов 1:3). Истински Бил Гейтс. И за да е пълно щастието му, имал щастливо семейство от само една съпруга и 10 деца. „Щастливец, ще кажете, но сигурно с доста измами е забогатял“. Точно обратното! Още от първия стих на библейската книга разбираме, че „Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото“ (Йов 1:1) . И не само това, по-нататък се казва, че е помагал на бедните, вдовиците, сираците, страдащите. Откъдето и да го погледнем, не можем да намерим дефект: добро семейство, добри доходи, чиста съвест, обществено признание, благотворителност – образцов гражданин.

Обаче прекрасният му живот се сгромолясва само за един ден: цялото му богатство е разграбено от враждебни племена и унищожено от природни бедствия. Ураган разрушава къщата, където са се събрали децата му, и всички загиват. Малко по-късно го поразява отвратителна болест. И животът му се превръща в ад.

От трагичната му история ще си извлечем 10 факта за страданието.

1 факт: Страданието поразява всички, добри и зли

Нещастията не подбират хората по обществено положение, заслуги или характер: те поразяват всеки един човек на планетата Земя в някой момент от живота му. Категоричен пример за това е Йов, който вчера е имал всичко, което човек може да си пожелае, а днес го постига всичко, което никой не би си пожелал. Живеем в свят на красиви и приятни неща, но и в свят на егоизъм, войни, бедствия.

Хората се питат защо на добрите хора се случват лоши неща. И ако Бог е добър, защо съществуват страдания? Книгата Йов открехва завесата за някои от отговорите.

2 факт: Бог не е източникът на страданията

Първата глава от Книгата Йов ни описва накратко добрия и набожен Йов, а след това ни изстрелва на космическо пътешествие от земята до Божия централен „офис“.

„А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея. После Господ запита Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана отговори на Господа: Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил отвсякъде него и дома му, и всичко, което има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и се допри до всичко, което има, и той ще Те похули в лицето. Господ каза на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, което има той; само на него да не сложиш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа“ (Йов 1:6-12).

От края на този изключително интересен диалог разбираме, че не Бог причинява страданията на Йов – той допуска Сатана да му причини нещастия, за да се докаже, че Йов не е лицемерно набожен мошеник, който вярва в Бога само от лична изгода.

3 факт: Сатана е източникът на страданията

От небесната сцена разбираме също, че в нашия свят действа не само добрата Божия сила – действа също и един фактор на злото, Луцифер, който „обикаля земята и ходи насам-натам по нея“, за да причинява нещастия и страдания на хората. От него започва великата борба между доброто и злото, първо в небето, а после се пренася и на земята. В Новия завет Божият Син Исус Христос ни разкрива истинската същност на този паднал ангел: „Той [Дяволът] беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата“ (Йоан 8:44).

4 факт: Бог не е създал Сатана лош

Някои казват, че все пак Бог е отговорен за страданията, защото е създал този лош дявол. Но Библията ни казва нещо различно. Чрез пророк Йезекиил самият Бог ни разкрива историята на Своя противник: „Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. (…) Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато в тебе бе намерено беззаконие. (…) Сърцето ти се надигна поради хубостта ти“ (Йезекиил 28:12-17). А чрез пророк Исая добавя още нещо за него: „Ти казваше в сърцето си: Ще възвися престола си над Божиите звезди (…) ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния“. Този могъщ ангел е бил съвършено добър, но в един момент от живота си се е възгордял и взел съзнателното решение да воюва срещу Бога; пожелал е да притежава властта на своя Създател.

5 факт: Бог поставя граница на страданието

Ако се върнем към 1 глава от Книгата Йов, виждаме, че не Сатана, а Бог е Този, Който има власт и определя границите, защото е Творецът на вселената. Той 2 пъти в тази история казва на дявола докъде може да стигне и поставя граница на страданието: първият път на Сатана му е забранено да докосне Йов, вторият път не може да докосне живота му.

В Новия завет имаме същото насърчение за всеки един от нас: „Той [Бог] няма да позволи изпитанието пред вас да е по-голямо, отколкото можете да понесете, и заедно с изпитанието ще ви посочи и изход, за да можете да устоите“ (1 Коринтяни 10:13).

6 факт: Бог е до нас в страданието

От библейската Книга Йов разбираме, че Бог вижда всички страдания на Йов и чува всичките му скръбни думи. А в последните глави от книгата отива при него и Му отговаря лично на въпросите.

Прекрасна илюстрация за Божията грижа е популярната история за стъпките в пясъка. Един човек сънувал странен сън, че върви с Бога по пясъка. Пред очите му минавали сцени от живота му и той виждал двата чифта следи да вървят успоредно. Обаче забелязал, че в най-трудните моменти следите били само едни. Натъжил се човекът и попитал Господа защо го е изоставял в най-трудните му мигове. Господ му отговорил:

– Грешиш мило дете. Аз те обичам и никога няма да те изоставя. Когато в живота ти идваха най-големите изпитания и страдания, следите по пътя бяха само едни – това бяха Моите стъпки, защото тогава те носех на ръце…

7 факт: Страданието може да предизвика депресия

След ужасните беди, които се струпват върху него, Йов логично изпада в депресия с типичните признаци на тъга, апатия, разстройство на съня, липса на апетит, загуба на смисъл, изблици на плач и мрачни мисли. Той казва:

„Защо се дава светлина на злощастния и живот на огорчения в душата, които копнеят за смъртта и я няма (…) Защото вместо ядене идва ми въздишка; и стенанията ми се изливат като вода. Защото онова, от което се боях, ми се случи; и онова, от което треперех, се стовари върху мене“ (Йов 3:20-25).

В книгата си „Изгубеното изкуство на мисленето“ д-р Недли посочва 3-те фази на скръбта след нещастие: 1) Шок; 2) Осъзнаване на загубата; 3) Възстановяване. Ако 1 година след преживяно нещастие човек се чувства все по-зле, вместо все по-добре, тогава той е стигнал до тежка депресия и трябва да потърси помощ.

8 факт: Страдащият човек има нужда от подкрепа

Щом чуват за непоносимите нещастия на Йов, трима негови приятели идват веднага да го утешават, защото знаят, че в беда човек има най-голяма нужда от приятелска подкрепа.

„И седяха при него на земята седем дни и седем нощи; и никой не му проговори дума, защото виждаха, че скръбта му беше много голяма“ (Йов 2:13). Често не знаем какво да кажем на приятел в голяма скръб, но не винаги е необходимо да казваме нещо. Достатъчно е, че сме до него и му помагаме с каквото можем.

Патриархът Йов добавя още един нюанс: „На оскърбения трябва да се покаже съжаление от приятеля му даже ако той е изоставил страха от Всемогъщия“ (Йов 6:14). Дори ако приятелят ни обвинява Бога за нещастието си и Му е ядосан, ние трябва да бъдем търпеливи към него и да му покажем християнското си и човешко състрадание.

9 факт: Страдащият човек няма нужда от допълнително вменяване на вина

Приятелите на Йов го „утешават“ като му казват, че явно има скрити грехове, които са причинили всички тези нещастия в живота му. Много често това е първата мисъл, когато разберем, че някой е болен или е претърпял тежка катастрофа – особено в християнските среди. Но историята на Йов ни говори, че това далеч не винаги е вярно. Разбира се, понякога наистина си докарваме беди с глупавите си постъпки, но друг път просто ставаме жертва на обстоятелства извън нашия контрол. Често ние достатъчно много обвиняваме сами себе си за проблема, така че няма нужда другите да увеличават товара ни от вина.

10 факт: Страданието може да ни направи по-силни

Когато Йов започва в отчаянието си да вика към Бога и да Му задава трудните въпроси, Бог идва и му отговаря лично. Създателят на вселената му разкрива, че владее живота и смъртта и се грижи за доброто на всичко живо, затова Йов трябва да Му се довери въпреки големите страдания. Тогава Йов извиква: „Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда“ (Йов 42:5). Чрез мъчителните си преживелици той е научил духовни уроци, които не би осъзнал в благоденствието си.

Когато успеем да преодолеем мъката, ние можем да помагаме и на други страдащи да го направят. Спомням си, че когато загубих първото си дете, преживях период на голяма мъка и страдания. Обаче с Божията помощ и подкрепата на приятели и роднини успях да си възвърна вътрешния мир.

Сега покрай психологическите семинари срещам хора, които споделят отчаянието и страданията си, и аз мога да им кажа как аз съм преодоляла тежката загуба и да им вдъхна надежда. Наистина е вярна популярната мисъл, че това, което не ни убива, ни прави по-силни.

Посланието на Книгата Йов към страдащите хора е следното: „Сприятели се сега с Бога и бъди в мир с Него; от това ще дойде добро за тебе“ (Йов 22:21).

Принципите на библейската психология са валидни дори и за нас в 21 век. Още за тях можете да прочетете на нашия сайт facebible.bg, в раздел Психология и подраздел Християнска психология. На сайта ни ще можете да си изтеглите напълно безплатно електронната книга за емоционална интелигентност „6 стъпки за овладяване на гнева“.

Често публикувам материали и на фейсбук страниците си „Християнска психология“ и „Психология за всеки ден“. Можете да ги харесате, следвате и коментирате.

Ако желаете да изучавате Библейска психология в група, пишете ми на имейла в описанието или на лично съобщение до фейсбук страницата ми „Християнска психология“.

Йорданка Дейчева, психолог, ydeicheva@facebible.bg