ОБЕЩАНИЯ ЗА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ

В живота на виски идва време на най-остро разочарование и крайно обезсърчение – дни, когато скръбта владее в живота им и е трудно да се вярва, че Бог е все още добрият Благожелател на Своите земни деца; дни, когато трудностите поразяват душата и смъртта изглежда по-желана от живота. Точно тогава мнозина се пускат от ръката на Бога и биват завлечени в робството на съмнението и неверието.

Ако можехме в такива времена да различаваме с духовното си зрение смисъла и значението на Божието провидение, щяхме да видим ангели да се стремят да ни спасят от самите нас, стараейки се да закрепят краката ни на основа, по-твърда от вечните хълмове. И тогава нова вяра и нов живот биха блеснали в нас.

Когато се хванем с вяра за Неговата сила, Бог ще промени – по чуден начин ще промени – и най-безнадеждните и обезкуражаващи перспективи.
Сатанинско дело е да обезсърчава душата; делото на Христос е да вдъхва вяра и надежда.

Трудно е да се упражнява жива вяра, когато човекът е в мрак и обезсърчение. Но в такова време повече от всеки друг път е нужно да се упражнява вяра. Когато се научим да живеем с вяра, а не с чувстване, ще имаме помощ от Бога – точно когато се нуждаем от нея, и мирът Му ще дойде в сърцата ни.

Сатана е готов да ограби скъпата ни увереност в Бога. Той желае да отнеме всяка блещукаща надежда и всеки лъч светлина от душата. Но не бива да му позволяваме. Необходимо е упражняваме вяра; да воюваме в доброто войнстване на вярата; да се борим със съмненията; да познаваме обещанията.

Вместо да мислим за собствените си обезсърчения, нека мислим за силата, която можем да имаме в името на Христос.
Днес Господ ти казва: Не се обезсърчавай, но хвърли бремето си на Мене! Не можеш да носиш товара на всички грехове. Аз ще го поема. Ако ми се довериш, няма да ти липсва никое благо.

Нека се изпълним с надежда и кураж. Унинието при служенето на Бога е греховно и неразумно. Той познава всяка наша нужда. Пазещият завета Бог съединява Своето могъщество като Цар на царете с благородството, добротата и грижата на нежния Пастир. Неговата сила е абсолютна и Той се е заклел да изпълни с вярност обещанията Си за всички, които Му се доверяват.

Той има начин да премахне всяка трудност, за да могат да бъдат поддържани онези, които Му служат и зачитат средствата, употребени от Него. Любовта Му е толкова по-голяма от всяка друга любов, колкото небесата са по-големи от земята. Той наблюдава Своите деца с любов, която е неизмерима и вечна.

Някои хора винаги се взират в неприятните и обезкуражаващите неща и затова обезкуражението ги побеждава. Забравят, че Вселената очаква да ги направи средства за благословение в този свят и че Господ Исус Христос е неизчерпаема съкровищница, от която човешките същества могат да черпят сила и кураж.

Бог обича децата Си и копнее да ги види как побеждават обезкуражението, с което сатана ги завладява. Не се поддавайте на неверие! Не преувеличавайте трудностите! Не забравяйте силата и мощта, която Бог е изявил в миналото.

Всички, които се протягат, за да почувстват ръководещата Божия ръка, нека помнят, че моментът на най-голямо обезкуражение е точно времето, когато Божията помощ е най-близо.

Именно в деня на най-голямата нужда, когато обезкуражението завладява душата, Исус е най-близо. Часът на човешката нужда е моментът Бог да се намеси. Той вижда опасността, в която се намираме, и ни осигурява помощ.

Бог не ни насърчава да побеждаваме със собствена сила. Моли ни да дойдем по-близо до Него. При каквито и трудности да действаме, каквато и тежест да потиска душата и тялото ни, Той чака, за да ни освободи.