1. ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА СПАСЕНИЕТО

 

В безкрайната Си любов и милост Бог е направил Христос, Който не е знаел грях, да стане грях заради нас, така че ние да можем чрез Него да станем праведни пред Бога. Водени от Светия Дух, чувстваме своята  нужда, признаваме греховността си, каем се за греховете си и упражняваме вяра в Господ Христос като Заместник и Пример. Тази вяра, която води към спасение, идва чрез божествената сила на Словото и е дар на Божията благодат. Чрез Христос сме оправдани, осиновени като Божии синове и дъщери и освободени от робството на греха. Чрез Духа сме новородени и осветени. Духът обновява умовете ни, записва Божия закон на любовта в сърцата ни и ни дава силата да живеем свят живот. Пребъдвайки в Него, ставаме участници в  Божественото естество и получаваме увереността, че ще бъдем спасени сега и при съда.

(2 Коринтяни 5:17-21; Йоан 3:16; Галатяни 1:4; 4:4-7; Тит 3:3-7; Йоан 16:8; Галатяни 3:13,14; 1 Петрово 1:21,22; Римляни 10:17; Лука 17:5;  Марк  9:23,24;  Ефесяни 2:5-10; Римляни 3:21-26; Колосяни 1:13,14; Римляни 8:13-17; Галатяни 3:26; Йоан 3:3-8; 1 Петрово 1:23; Римляни 12:2; Евреи 8:7-12; Йезекил 36:25-27; 2 Петрово 1:3,4; Римляни 8:1-4; 5:6-10)