100 ТОЧКИ

 

Един човек отишъл на небето. Пред бисерните порти на Рая го посрещнал Свети Петър и казал:
– Изброй всички добри дела, които си сторил, и аз ще ги оценя по достойнство. Ако събереш 1000 точки, ще имаш право да влезеш.
– О, няма проблем! – рекъл човекът. – Първо, бил съм най-добър съпруг на моята жена цели 50 години!
– Чудесно! – зарадвал се Свети Петър. – Три точки.
– Три точки?!? – удивил се човекът. – Добре, тогава мога да кажа, че не съм пропуснал нито едно богослужение и че през целия си живот съм поддържал църквата с дарения, с труд и по всякакъв начин…
– Страхотно! Това със сигурност си заслужава точката! – кимнал Свети Петър.
– Една точка?!! О, аз организирах и кухня за гладуващите в моя град и освен това лично и безвъзмездно съм служил в приют за бездомни стари хора!
– Фантастично! Още две точки!
– Как! Само две точки? – извикал човекът. – Тогава единственият начин човек да влезе в Рая, трябва да е по Божия милост и благодат!!!
– Влез! – казал Свети Петър и вратите се отворили.