ЖИВЕЙТЕ В ХАРМОНИЯ С НЕБЕТО

 “И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.”
(Матей 5:48)

В Божията ръка се намират нишките на нашия живот. Той познава всички помисли на сърцето и всяко наше деяние. Затова стремете се да живеете в хармония с Него. Търсете постигането на един висок стандарт… Ще ви помагат небесни ангели; нещо повече, сам Исус ще ви бъде помощник. Князът на живота, повече от всеки друг е заинтересован от вашето спасение. Можете да Му окажете тази чест, като покажете колко много цените онова, което Той е направил за вас. Можете да Го прославите и да зарадвате ангелите, като изявявате чрез начина си на живот, че Той не е умрял напразно. Бъдете твърдо решени да заслужите срещу името ви в небесните книги да бъде изписана думата “победител”. Тогава ще изчезне всяко недоволство и нещастие. Сърцата ви ще се изпълнят с мир и радост в Святия Дух.