Упование

Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се.
(1 Коринтяни 16:13)

Последователите на Исус не бива да се учудват, ако станат съпричастни на Неговите страдания. Как е възможно Христос да гледа на онези, за които е сторил толкова много, заради които е платил невероятна цена, а те никога да не бъдат благодарни за Неговия велик дар към тях. Работата на Христовите представители ще бъде същата като на техния Изкупител. Те не бива да гледат на себе си или да уповават на себе си, нито да имат висока оценка за делата си. Когато видят, че другите не ценят усилията им така високо, както те самите биха искали, тогава да не започнат да мислят, че може би не си струва да работят толкова. Точно това е от дявола. Ние не живеем за хора, а за Бога. Бог оценява нашите дела в тяхната пълна стойност. Бог цени благородството на характера и независимо дали хората са съгласни или не, тази ценност е вечна и жива винаги. Влиянието, което е възприето според Божествения образец никога не отмира. Животът на истинския Христов ученик е свързан с Бога. Всички ние притежаваме лично влияние и нашите думи и дела оставят незаличимо впечатление. Наш дълг е да не живеем за себе си, а за доброто на другите, да не бъдем управлявани от емоции, а да разсъждаваме и имаме предвид, че нашето влияние е сила за добро или за зло.