5 начина да научим децата си на състрадание

Има много разкази за хора, които са променили света около себе си, докато самите те са преживели трудности и са се опитвали да ги преодолеят. За детето ви това може да бъде вдъхновение, но не е задължително да е единственото. Всеки един човек има потенциала да промени света по свой си начин. Някои деца и възрастни обичат да бъдат забелязвани, докато други предпочитат по-тих подход. Промяната може да включва изказване на мнение или предприемане на действия, когато виждаме неправда. Може да е грижа за околната среда, загриженост за човек или активна роля в обществото.

Когато запознавате детето си с различните примери от истинския живот и от историите, можете да му/ѝ показвате примери за различните начини, по които хората могат да променят света. Когато научават за другите чрез истории, децата разбират какво могат да постигнат и това им дава възможност да се замислят за чувствата на другите хора и да усвояват думи и действия, които могат да използват, за да изразяват себе си.

Когато учите детето си на състрадание, това е също и възможност вие самите да израствате, докато се стремите да бъдете образец за детето си. Когато говорите с него/нея за състраданието, можете да използвате следните стратегии:

  1. Използвайте думите, които бихте искали детето ви да използва сега и в бъдеще

Когато избирате думите, които казвате на детето си и на другите хора, си представяйте как ще се почувствате, ако чуете детето си да изговаря тези същите думи. Ако отделите време да си представите как биха звучали тези думи от устата на детето ви, това може да ви помогне целенасочено да подбирате собствените си думи и да мислите и говорите със състрадание.

  1. Живейте на практика това, което говорите

Правете нещо повече от това да говорите на детето си за състраданието. Търсете начини да постъпвате състрадателно вкъщи и във вашата общност. Обяснявайте на детето си какво правите и защо го правите, за да може вашите мисли да насочат неговите мисли към състрадателната гледна точка.

  1. Търсете образци на подражание и примери за състрадание в обществото

Търсете примери за хора или групи в обществото ви, които го правят по-добро място. Насочвайте вниманието на детето си към тях и говорете за нуждите и проблемите в обществото, както и какво правят другите хора, за да ги решат.

  1. Изграждането на състрадание отнема време

Както всяко друго умение, изграждането на състрадание отнема време и доста упражнения. Понякога може да се обезсърчите, когато видите детето ви да пренебрегва нечии чувства, но това е нормално. Изграждането на състрадание продължава цял живот и за някои хора е по-лесно, отколкото за други. Но за всички е голямо предизвикателство.

  1. Учете се от детето си

Докато вие и детето ви се преоткривате, отделяйте време да се изслушвате и да се учите един от друг. Може да се изненадате от проницателността на детето си. То може да се замисля за чувствата на другите по изненадващи за вас начини. Когато научите нещо ново от него/нея, кажете му/ѝ. При всичко, което научава от вас, ще му/ѝ бъде приятно да чуе, че и вие сте научили нещо от него/нея!

Автор: Шауна Томини

Превод: Йорданка Дейчева