МИСЛОВНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

С мисловни упражнения невроните нарастват като мускулите.

Мозъкът се състои от милиарди нервни клетки, които се наричат неврони. Тези клетки си комуникират помежду си. Входящите сигнали правят един слушащ неврон да просветне, т.е. да изпрати свои сигнали. Една клетка се възбужда (просветва), когато през нея преминава електрически сигнал. Сигналът се предвижва от тялото на клетката, слиза надолу по дългата конструкция, която се нарича аксон. Когато сигналът достигне края на аксона, прави да се освободят въпросните химични пратеници. Тогава химикалите прескачат тясна междина, наречена синапс. Това задейства другата клетка да просветне. И така нататък.  Невралната пътека представлява връзка между определен брой неврони (нервни клетки) в различни части на мозъка, които са свързани и комуникират с помощта на синапси. Колкото по[1]често тези конкретни неврони се възбуждат (просветват) и комуникират, толкова по-силна става невралната пътека. Това възбуждане на електрически и химични сигнали напред[1]назад между нервните клетки произвежда две неща: 1. Създава нови пътеки между клетките във вашия мозък, а също 2. Задълбочава пътеките, които вече съществуват между клетките в мозъка. Тъй като тези неврални връзки са пътеките, през които протичат мислите ви, умножаването и задълбочаването на тези пътеки прилича на изграждане на повече пътища в място, където няма много пътища. Прокарайте повторно един информационен сигнал (”мисъл”) през едно снопче неврони, и снопчето започва да се уголемява. Точно както един културист започва да наедрява, като практикува вдигане на все по-големи тежести, така и веригите от неврони в нас нарастват, когато ги упражняваме. Когато невроните в едно снопче  биват повторно стимулирани, броят на синапсните връзки може да се удвои само за час. До 3 седмици отсъствие на активност в една съществуваща неврална сигнализираща пътека (”мисъл”), тялото започва да разединява тази пътека, за да използва повторно тези градивни елементи за активните вериги. (Kandel, 1998)

Битката за твоя ум (biblebg.com)