„Има хора, които просто ходят на църква. И това е всичко, което правят за погиващия свят.“

Кейт Буут, съпруга на ген. Буут