1. ИЗРАСТВАНЕ В ХРИСТОС

 

Чрез смъртта Си на кръста Исус триумфира над силите на злото. Той, Който е подчинявал демонските духове по време на земната Си служба, е съкрушил тяхната сила и е направил сигурна тяхната крайна участ. Победата на Исус ни дава победа над злите сили, които все още се стремят да ни владеят, докато ходим с Него в мир, радост и увереност в любовта Му. Сега Светият Дух обитава в нас и ни дава сила. Посветени постоянно на Исус като Спасител и Господ, ние сме освободени от товара на нашите минали деяния. Нито живеем вече в тъмнина, в страх от злите сили, в невежество и с безсмислието на нашия предишен начин на живот. В тази нова свобода в Исус ние сме призвани да растем в подобието на Неговия характер, да общуваме с Него в молитва, хранейки се с Неговото Слово, размишлявайки върху него и неговото провидение, пеейки Му хваления, събирайки се заедно за богослужение и участвайки в мисията на църквата. Когато се отдаваме на служене с любов на онези, които са около нас, и свидетелстваме за Неговото спасение, Неговото постоянно присъствие с нас чрез Духа превръща всеки момент и всяка задача в духовно изживяване.

(Псалом 1:1,2; 23:4; 77:11,12; Колосяни1:13,14; 2:6,14,15; Лука 10:17-20; Ефесяни 5:19,20; 6:12-18; 1 Солунци 5:16-18,23; 2 Петрово 2:9; 3:18; 2 Коринтяни 3:17,18; Филипяни 3:7-14; Матей 20:25-28; Йоан 20:21; Галатяни 5:22-25; Римляни 8:38,39; 1 Йоаново 4:4; Евреите 10:25)