ОБЕЩАНИЯ ЗА ВЕРНИТЕ

Християните трябва да бъдат Христови последователи, синове и дъщери на Бога, Негови скъпоценни камъни, Негово специално съкровище…Онези, които достигнат портите на вечното блаженство, няма да считат за твърде голяма никоя от жертвите, които са направили.

Верността към Бога, службата от любов – ето, кое печели Божието одобрение. Всяка подбуда на Святия Дух, подтикваща хората към доброта и към Спасителя, се отбелязва в небесните книги. И в Божия ден Неговите слуги, чрез които Той е работил, ще бъдат одобрени.

Господ има за вършене велико дело. Той ще повери най-много неща в бъдещия живот на онези, които служат най-вярно в настоящия, и то с желание.

Бог води народа Си напред стъпка по стъпка. Прекарва людете Си през различни места, предназначени да изявят онова, което е в сърцето им. Някои издържат изпита в едно отношение, но пропадат в друго. Онези, които преминат през всяка трудност, устоят на всяко изпитание и победят, каквато и да е цената, са обърнали внимание на съвета на Верния Свидетел. Те ще приемат късния дъжд и така ще бъдат подготвени за преселване в небето.

За хората, чиито интерес в живота е свързан с Божието дело, трябва да се полага най-нежна грижа. Много са възрастните работници, останали верни в бури и изпитания. Хора, които са служили на своя Господ и когато делото е вървяло трудно; които са понасяли бедност, но са останали верни, когато само малцина са стояли за истината, трябва да бъдат почитани и уважавани.

Много, много пъти ангели са говорили с хора така, както човек говори с приятеля си, и са ги завеждали на сигурно място. Много, много пъти насърчителни думи на ангели са укрепвали отпадналия дух на верни Божии деца и са издигали ума им над земните неща, помагали са им да виждат чрез вяра белите одежди, короната и палмовите клонки на победата, които ще получат, когато застанат пред големия бял престол.

Ако от своя страна извършим всичко, което можем, за да бъдем готови за борбата, стояща точно пред нас, и Господ ще извърши своята част, и Неговата всемогъща ръка ще ни закриля. Той по-скоро ще изпрати всеки ангел на славата, за да издигне крепост около верните души, отколкото да допусне те да бъдат измамени от лъжливите чудеса на сатана.

Господ възнаграждава не голямото количество работа, не и величието на работата, колкото верността, с която тя се върши. Добрият и верният слуга ще бъде възнаграден. Когато развиваме дадените ни от Бога способности, ще растем в познание и в съвършенство.

Пред нас е богатата и славна награда, към която се стремим. И ако постоянстваме с кураж, със сигурност ще я получим.

Най-сполучливо можем да опишем наградата, очакваща победителите, като кажем, че е далеч по-превъзходна, отколкото можем да си представим, и носи вечно богатство от слава. Това е цяла вечност на щастие и блаженство…разкриваща все нови и нови славни хоризонти през безбройните векове.

Там е множеството на изкупените с палмови клонки на победа в ръце и с корони на главите. Там са онези, които чрез вяра и сериозен труд са станали годни за небето. Извършената през целия им живот работа тук, на земята, е призната в небесните дворове като добре изпълнена.