ПРОБЛЕМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Децата със свръхтегло са изправени пред широк кръг от психологични и социални предизвикателства. Както знаете, децата са отворени и откровени и понякога игрището е безмилостно място. На децата със свръхтегло им е по-трудно да завързват приятелства и често ги смятат за мързеливи и нехайни. Те имат по-голяма вероятност да са с поведенчески и обучителни трудности, а ниското самочувствие, развиващо се в периода на юношеството, може да остане за цял живот. Младите хора със свръхтегло са с голяма вероятност да се изправят пред куп медицински проблеми. Те често са с повишени нива на холестерола, което може да е предвестник на голям брой тежки заболявания. Те имат по-голяма вероятност от възникване на глюкозна нетолерантност и съответно на диабет. Диабетът тип 2, който по-рано се срещаше само при възрастни, нараства скоростно сред подрастващите. Покачено кръвно налягане се регистрира девет пъти по-често сред затлъстелите деца. При едно на десет деца със затлъстяване има сънна апнея, която може да доведе до неврокогнитивни проблеми. При децата със затлъстяване по-често се установяват различни проблеми с костите. Най-важното обаче е, че затлъстелият млад човек има много по-голяма вероятност да се превърне в затлъстял възрастен, което увеличава много вероятността от здравни проблеми през останалата част от живота му.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл