АКО ОЧИТЕ НИ СЕ ОТВОРЯТ

Всяка връзка в живота изисква проява на самоконтрол, търпение и съчувствие. Ние сме толкова различни по предразположение, навици, възпитание, че гледаме съвсем различно на едни и същи неща. Преценяваме различно. Разбиранията ни за истината, за начина ни на живот не са еднакви. Няма двама души, чийто опит в живота да е напълно еднакъв. Изпитанията на един не са изпитания за друг. Задълженията, които са леки за един, са много тежки и мъчни за друг.
Човешката природа е толкова крехка, невежа, лесно заблудима, че всеки трябва да бъде много внимателен в отношенията си с другите. Знаем малко за това, как нашите постъпки се отразяват на другите. За нас може да не е от особено значение онова, което вършим или говорим; ако обаче очите ни се отвореха, щяхме да видим как те са въздействали за добро или за зло.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“