ОБЕЩАНИЯ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Ангели са изпращани, за да бдяд над всяко семейство. Всеки се радва на бдящата грижа на един свят ангел. Тези Божии служители са невидими, но понякога оставят светлината им да проблесне така ясно, че да бъде разпозната. Всички би трябвало винаги да сме много благодарни за истината, че небесните ангели бдят над нас миг след миг през целия ни живот.

Ангелите присъстват винаги там, където има най-голяма нужда от тях. Те са до онези, чието обкръжение е най-обезсърчаващо. От какви опасности, видими и невидими сме били запазвани чрез намесата на ангелите – това никога не ще узнаем, докато в светлината на вечността не вникнем ясно в Божието провидение. Тогава ще разберем, че цялото небесно семейство се е интересувало от семейството на човечеството тук долу и че пратеници на Божия престол са придружавали нашите стъпки ден след ден.

Бог обитава във всяко жилище. Чува всяка изговорена дума, вслушва се във всяка представена молитва, вкусва скърбите и разочарованията на всяка душа. Гледа отношението към бащата, към майката, към сестрата, към приятеля и съседа. Грижи се за нашите нужди. Неговата любов, милост и благодат постоянно прииждат, за да задоволят нуждите ни. Под Неговата грижа можем в безопасност да си почиваме.

Бог винаги се е грижил за Своя народ. Вярно е, че ще дойдат разочарования; можем да очакваме изпитания; но трябва да вършим всичко – голямо и малко – за Бога. Той не се обърква от множеството ни скърби, нито ще падне под тежестта на нашите товари. Бдящата Му грижа се простира над всеки дом и над всяка личност. Той е загрижен за нашия бизнес и за всичките ни проблеми. Отбелязва всяка сълза. Трогва се от нашата слабост.

Исус ни познава лично. Познава ни по име. Познава всяка къща, дома, в който живеем, името на всеки обитател там. Понякога дава наставления на Своите служители да отидат на дадена улица и в определен град, в точно определен дом, за да помогнат на някое от Неговите деца.

И в наши дни ангели в човешки образ влизат в нашите домове и биват приемани от тях. Християни, които живеят в светлината на Божието присъствие, са винаги придружавани от невидими Божии вестители. Тези святи същества оставят благословение в домовете.

Исус трябва да бъде почитан Гост в семейния кръг. Необходимо е да живеем с Него, да носим товарите си при Него и да разговаряме за Неговата любов, сила и благодат и за съвършенството на Неговия характер. Какъв урок могат да дават ежедневно благочестивите родители, като занасят всичките си трудности при Исус, Великия Бременосец, вместо да се безпокоят и карат заради грижи и трудности, за чието разрешаване не могат да направят нищо.

Бащите и майките, които поставят Бога на първо място в Своето семейство, които поучават децата, че страхът от Господа е начало на мъдростта, прославят Бога пред ангели и пред човеци. Те представят пред света едно добре подредено, добре дисциплинирано семейство, което обича Бога и Му се покорява, а не се бунтува срещу Него. Христос не е чужденец в такива домове. Неговото име е почитано и прославяно. Ангелите с удоволствие обитават дом, в който Бог е почитан като върховен авторитет, а децата са поучавани да уважават религията, Библията и своя Творец.

Трябва да се доверяваме на Исус ежедневно, ежечасно. Той е обещал, че какъвто е денят ни, такава ще бъде и силата ни. Чрез Неговата благодат можем да понесем всяко бреме на настоящето и да изпълним всеки свой дълг.