1. ЦЪРКВА

 

Църквата е общество от вярващи, което изповядва Исус Христос като Господ и Спасител. Като продължители (приемници) на Божия народ от старозаветни времена ние сме призовани да излезем от света, събираме се за богослужение, братство и наставление в Словото, за празнуване на Господната вечеря, за служене на цялото човечество и за  прогласяване на Евангелието по целия свят. Църквата получава власт от  Христос, Който е въплътеното Слово, и от Писанията, които са писаното Слово. Църквата е Божието семейство. Като Негови осиновени деца членовете й живеят на основата на Новия завет. Църквата е тялото на Христос, общество от вярващи, чиято глава е сам  Той. Църквата е невестата, за която Христос е умрял, за да я освети и очисти. При триумфалното си завръщане Той ще я представи пред Себе Си като църква славна, вярна през всички времена, откупена с Неговата кръв, без петно или бръчка, свята и непорочна.

(Битие 12:3; Деяния на Апостолите 7:38; Ефесяни 4:11-15; 3:8-11; Матей 28:19,20; 16:13-20; 18:18; Ефесяни 2:19,20,22; 1:22,23; 5:23-27; Колосяни 1:17,18)