ТОВАРИ, КОИТО САМИ СИ ИЗОБРЕТЯВАМЕ

Няма причина да фокусираме очите си върху грешката, да се ядосваме и да се оплакваме от грешките на другите. Би трябвало да отвърнем очите си от това и да запасим ума с истината, за да може самите ние да имаме чисти и свети навици. . . . Но ако някои не поемат върху си игото на Христос, ако не отхвърлят игото и товарите, които сами си изобретяват, които им докарват раздразнение и огорчение, ще се изпълнят с недоволство, оплаквания, намиране на недостатъци  и злословене. Ще бъдат дотолкова ангажирани да гледат на несъвършенствата на другите, че ще пропуснат да видят и оценят това, което е привлекателно и ценно. Ще пропуснат да изпълнят залата на паметта си с картините на това, което е чисто, прекрасно и похвално. . . . В този свят ще станем безнадеждно объркани, ако продължаваме да гледаме на онези неща, които предизвикват смущение и объркване; понеже като мислим за тях и говорим за тях, ние ставаме обезсърчени. Критикувайки другите, тъй като не успяват да проявят любов, ще убием скъпоценното растение на любовта в собствените си сърца.

Битката за твоя ум (biblebg.com)