ОБЕЩАНИЯ ЗА БАЩИТЕ

 

 Небето и земята не са по-далеч днес, отколкото, когато пастирите слушаха ангелската песен. Човечеството все още е толкова обект на небесната загриженост, колкото и когато обикновени хора с обикновени знания срещаха ангели по пладне и разговаряха с небесни вестители в лозята и по полята. За нас, обикновените хора, небето може да бъде много близо. Ангелите от небесните дворове придружават стъпките на живеещите в съгласие с Божията воля.

Каква привилегия е ние, грешни човешки същества, да имаме възможност да говорим с Бога. В скришната стаичка или когато ходим по улицата, или когато сме заети с работа, сърцата ни могат да се въздигнат към Бога за съвет, а душите ни, привлечени от Него, да вдишват небесна атмосфера.

Бог чува всички копнежи на душата. Всички трудности могат да бъдат занесени пред Него. Ръката на безпределната любов ще се раздвижи, за да удовлетвори нашите нужди.

Исус е наш приятел. Цялото небе се интересува от благополучието ни. Не бива да позволяваме на смущенията, грижите и безпокойствата на ежедневието да смущават ума и да помрачават челото ни…Не трябва да се отдаваме на грижа, която само ни изтощава и тормози, но не ни помага да понесем изпитанията. Не е Божията воля Неговият народ да бъде смазван от грижи.

Когато имате някакви тревоги в бизнеса; когато перспективите изглеждат все по-мрачни и по-мрачни и може би се плашите от загуби, не се обезсърчавайте. Хвърлете грижата си на Бога и останете спокойни и ведри. Исус е обещал помощта Си, но не без нашите усилия. И когато, разчитайки на вашия Помощник, сте направили всичко възможно, приемете резултатите с кураж.

Бащата ще свързва децата си с престола на Бога чрез жива вяра. Без да се доверява на собствената си сила, той ще възлага безпомощната си душа на Исус и ще се хваща за силата на Всевишния. За вички, които Го търсят по този начин, Христос става готова помощ във време на нужда.

На мъжа, който е съпруг и баща, бих казала: „Внимавай чиста и свята атмосфера да обкръжава душата ти. Нека Божието слово бъде твой съветник. Живей в дома си според ученията на Словото. Тогава ще живееш така и навън, и в църквата, и в бизнеса си. Небесните ангели ще ти сътрудничат, помагаки ти да разкриваш Христос пред света.”

В ежедневния живот ще те срещат внезапни изненади, разочарования и изкушения. През цялото време и на всяко място гледай към Исус, като принасяш мълчалива молитва от искрено сърце, за да знаеш как да следваш волята Му. След това, когато неприятелят дойде като потоп, Господният Дух ще издигне знаме за теб срещу него.

Можем да общуваме с Бога в сърцата си. Можем да живеем в другарство с Христос. Нищо не може да сподави желанието на душата. То се въздига над уличната врява, над машинния шум. Ние говорим на Бога и молитвата ни се чува.

Бог се грижи за всичко и поддържа всичко, което е сътворил. И когато хората тръгнат да вършат ежедневната си работа, и когато са в молитва; и когато си лягат вечер, и когато стават сутрин; и когато бедният баща събира децата си около оскъдната трапеза – всеки е нежно наблюдаван от небесния Баща. Не бликва нито една сълза, без Бог да я забележи. Няма усмивка, която Той да не види.

Изкушенията, на които сме изложени всеки ден, правят молитвата необходимост. За да можем да бъдем поддържани от Божията сила чрез вяра, желанията на ума трябва постоянно да се въздигат нагоре в мълчалива молитва. Когато сме обкръжени от влияния, които могат да ни отдалечат от Бога, нашите молби за помощ и сила трябва да бъдат отправяни неуморно…Християнинът, чието сърце е укрепено по този начин в Бога, не може да бъде победен.