1. ОСТАТЪК И НЕГОВАТА МИСИЯ

 

Всемирната църква се състои от всички, които истински вярват в Христос, но в последните дни, време на широко разпространено отстъпничество, един остатък е призован да пази Божиите заповеди и вярата в Исус. Този остатък обявява, че идва часът на съда, прогласява спасение чрез Христос и разгласява вестта за наближаването на Неговото второ идване. Това прогласяване е символизирано чрез тримата ангели от Откр. 14 глава. То съвпада с делото на съда в небето и води до покаяние и реформа на земята. Всеки вярващ е призован да вземе лично участие в това свидетелство по целия свят.

(Откровение 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2Коринтяни 5:10;  Юда 3:3,14; 1 Петрово 3:16-19; 2 Петрово 3:10-14; Откровение 21:1-14)