1. ЕДИНСТВО В ТЯЛОТО НА ХРИСТОС

 

Църквата е едно тяло с много членове, призовани от всяка нация, род, език и хора. В Христос ние сме ново творение; различията в раса, култура, образование и националност, както и разликите между висши и  нисши, богати и бедни, мъже и жени, не трябва да бъдат причина за разделение сред нас. Всички сме равни в Христос, Който чрез един дух ни е свързал да сме едно с Него и един с друг, да служим без пристрастност, без разделение или въздържане от общение. Чрез откровенията на Исус Христос и Писанията споделяме една и съща вяра и надежда и протягаме ръка с едно и също свидетелство към всички. Това единство има за  източник единството на Триединния Бог, Който ни е осиновил като Свои деца.

(Римляни 12:4,5; 1 Коринтяни 12:12-14; Матей 28:19,20; Псалом 133:1; Деяния на Апостолите 17:26; Галатяни 3:27,29; Колосяни 3:10-15; Ефесяни 4:14-16; 4:1-6; Йоан 17:22, 23)