ОБЕЩАНИЯ ЗА СТРАХЛИВИТЕ

 

Не е Божията воля Неговият народ да бъде претоварван с грижи. Но Господ не ни мами. Не казва: „Не бой се, няма опасности по пътя ти”. Знае, че има изпитания и опасности и се отнася с нас честно. Не предлага да изведе народа Си вън от този свят на грях и зло, но му сочи едно никога не разочароващо и непревземаемо убежище.

Точно отсъствието на вяра и доверие е, което причинява смущения, депресиращи страхове и лоши предчувствия. Господ ще извърши велики неща за Своя народ, когато Неговите люде се уповава изцяло на Него.

Ако се съветваме с нашите съмнения и страхове и се опитваме да разрешим всичко, което не можем да видим ясно, преди да имаме вяра, безпокойствата само ще се увеличат и задълбочат. Но ако дойдем при Бога, чувствайки се безпомощни и зависими, каквито всъщност сме, и със смирена, доверчива вяра представим исканията си на Този, Чието знание е безпределно, на Този, Който вижда всичко в творението и Който управлява всичко чрез волята и Словото Си, Той може и ще чуе нашия вик и ще направи светлина да огрее сърцата ни.

Когато бе събуден, за да посрещне бурята, Исус бе в съвършен мир. Нямаше и следа от страх в думите или вида Му, нито в сърцето Му… Той се доверяваше на мощта на Отец. Почиваше си във вяра – вяра в Божията любов и грижа – и силата на онова слово, което смълча бурята, бе силата на Бога. Както Исус си почиваше в Отца чрез вяра, оставил се на Неговата грижа, така и ние трябва да си почиваме в нашия Спасител, оставяйки се на грижите Му.

Той [Исус] никога не пропуска да ни даде помощта, от която се нуждаем. Независимо дали се намираме по море или суша, ако имаме Спасителя в сърцата си, няма защо да се страхуваме. Живата вяра в Изкупителя ще успокои морето на живота и ще ни избави от опасности в пътя, който Той познава най-добре.

Само чувството за Божието присъствие може да пропъди страха, който би направил живота на страхливото дете бреме. Нека то закрепи в паметта си обещанието: „Ангел от Господа се опълчва около онези, които Му се боят, и ги избавя” (Пс. 34:7).

Съмненията и страховете нарастват, когато им се поддаваме. И колкото повече правим това, толкова по-трудно могат да бъдат победени. Безопасно е да изоставим всяка земна подкрепа и да вземем ръката на Този, Който вдигна и спаси потъващия ученик в бурното море.

Не можеш ли да се довериш на своя небесен Баща? Не можеш ли да се уповаваш на Неговото милостиво обещание: „Първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави”. Скъпоценно обещание! Не можем ли да разчитаме на него? Не можем ли да имаме пълно доверие, като знаем, че е верен Този, Който е обещал? Умолявам ви да оставите треперещата си вяра отново да се хване за Божиите обещания! Облегнете се на тях напълно, с непоклатима вяра, защото те няма да пропаднат!

Вярата се доверява на Бога, на Словото Му, без да настоява да разбере значението на изпитанието, което идва. Мнозина обаче притежават съвсем малко вяра. Те винаги се страхуват и сами си поканват трудностите. Всеки ден са заобиколени от знаците на Божията любов, всеки ден се наслаждават на изобилието на Неговата щедрост и грижи; но не забелязват тези благословения. И трудностите, които срещат, вместо да ги заведат по-близо до Бога, ги отделят от Него, като предизвикват безпокойства и роптания… Исус е техен приятел. Цялото небе се интересува от тяхното благополучие. Страховете и оплакванията им наскърбяват Светия Дух. Трябва да вярваме не поради това, че виждаме или чувстваме Божията намеса. Трябва да се доверяваме на Неговите обещания.

Божиите деца не бива да зависят от чувства и емоции. Когато се колебаят между надежда и страх, сърцето на Христос се наранява; защото им е дал непогрешимо доказателство за Своята любов. Той иска от тях да бъдат твърди, укрепени и вкоренени в най-святата вяра…

Христовата любов към Неговите деца е толкова нежна, колкото и силна.

Повери опазването на душата си на Бога и Му се довери. Говори и мисли за Исус. Нека собственото „аз” се загуби в Него. Отстрани всяко съмнение; хвърли страховете… почивай си в Бога. Той е в състояние да опази онова, което си Му поверил. Ако се оставиш в ръцете Му, Той ще те направи повече от победител чрез Този, Който те е възлюбил.