ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ

ВЕСТТА НА ТРЕТИЯ АНГЕЛ: Откровение 14:9-12 ,,Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си, или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му … Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус“.

Третата ангелска вест – Откровение 14:9-11 е едно предупреждение и е тясно свързана със събитията в последните дни. От глава 17 – ,,Божият печат и белегът на звяра“, знаем, че в дните преди Второто пришествие една религиозна коалиция чрез закон ще наложи т. нар. ,,белег на звяра“ ( ,,Образът на звяра“ е организация, действаща със средновековните папски методи, т.е. налагане на религиозни догми чрез гражданско законодателство, съединяване на църква и държава в САЩ. Но това означава преследване на онези, които не възприемат тези догми. ,,Белегът на звяра“ е отличителният знак на папизма, а именно неделният празник, въведен от Римокатолическата църква на мястото на съботната почивка. Съгласно четвъртата Божия заповед, денят, който Бог е отредил за освещаване, е седмият ден от Сътворението – съботата. Тя е Божият печат. – Основни учения на Библията)

Голямата битка ще се фокусира върху дилемата ,,събота или неделя“, с Божият закон или с фалшивата религия. Онези, които решат да останат верни на Бога, ще бъдат преследвани и презирани, но Бог ще ги закриля в този кратък интервал до пришествието. Отстъпилите от вярата обаче ще понесат Божия гняв.

Първата и втората ангелски вести бяха проповядвани за пръв път в периода 1831-1844 год. През май 1847 год. към тях се присъединява и третата.

Тези, които изтърпят всичко, за да спазят Божия закони да почитат Божия авторитет повече от човешки авторитет, ще оформят оня народ, който триумфално ще посрещне своя Господ.

Основни учения на Библията (съкратено издание)   Издателство ,,Нов живот“