ДАРИТЕЛЯТ

“Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.” Йн.10:10

За нас е привилегия да приемем хляба на живота от Великия лекар, Който дойде, за да даде живот на света. От сърцето Му извираше истина, чиста и облагородяваща… В сърцето Му непрестанно гореше любовта, която Той донесе от небето при нас на земята. Неговата благост и сила дадоха възможност да се разкрие в Христовия живот истината, която бе донесъл на човека в този паднал свят. Чрез всяко слово и действие Исус разкриваше Божията любов, като ободряваше и насърчаваше падналите и отчаяните. С небесна премъдрост Той потвърди Своето истинско величие, като подчини всяко нещо на настоящето и бъдещето щастие на човека. Христос дойде да поучава хората как да живеят на земята един живот, за който Сам стана пример. С този живот те могат да израстнат до достойнството и правото да бъдат жители на небесните селения.