ХРИСТОС НИ Е ПРИГОТВИЛ СВОЯТА СИЛА

 “и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.”
(Колосяни 2:10)

Трябва да живеем под топлите и благодатни лъчи на Слънцето на Правдата. Нищо друго, освен Неговото любящо съчувствие, Божествена благодат и всемогъща сила, не е в състояние да ни направи способни да победим безмилостния враг и да преодолеем противоположните тежнения на плътското сърце.