УМ ХРИСТОВ

“А ние имаме ум Христов.” 1Кор. 2:16

Развивайте у себе си личното благочестие. Бог иска от нас да се питаме: “Кой е познал умът Господен?”, за да може по този начин да ни наставлява, и след това с право да можем да кажем, че имаме Христовия ум. Тогава ще бъде премахната нечистотата на злоезичието и лошите думи. Дано Бог ни изпълни със Святия Дух и да допре устните ни с горящ въглен от олтара. И като сериозно бдим, очакваме и работим, ние трябва да помним съвета: “В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа” (Римляни 12:11).