1. ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ

Господната вечеря е участие в символите на тялото и кръвта на Исус като израз на вярата в Него, нашия  Господ и Спасител. В преживяването на тази духовна връзка Христос присъства, за да се срещне със Своите  деца и да ги укрепи. С участието си ние с радост прогласяваме смъртта на Господа, докато Той дойде отново. Подготовката за обреда включва себеизпитване, покаяние и изповед. Учителят е постановил службата на  измиване на краката, за да обозначи едно подновено очистване, да изрази готовността ни за взаимно служене със смирение, подобно на Христовото, и да свърже сърцата ни в любов. Господната вечеря е достъпна за всички вярващи християни.

(1 Коринтяни 10:16,17; 11:23-30; Матей 26:17-30; Откровение 3:20; Йоан 6:48-63; 13:1-17)