ВЯРНОСТ В МАЛКИТЕ НЕЩА

 “И рече му: Хубаво, добри слуго! понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.”
(Лука 19:17)

Ако дейната ни натура се проявява в много работа, за която нямаме нито силата, нито Христовата благодат, за да я извършим както трябва, тогава всичко, което предприемаме, показва несъвършенство и делото непрестанно се опорочава. Независимо от това, колко добри са подбудите, Бог остава непрославен…

Бог иска от нас да внимаваме и да се вслушваме в Неговия съвет. Ценна в очите на Бога е онази работа, която е извършена старателно и с внимание, въпреки че може да се пренебрегва от хората, което е нещо неизбежно за нашия свят. Бог иска разумни работници, които не вършат работата си прибързано, а грижовно, като винаги запазват смирението на Исус. Онези, които се стремят и желаят да имат по-висши задължения, трябва да покажат прилежност и старателност в малките неща, като ги изпълняват с трудолюбие и акуратност.