БЛАГОДАРЯ ТИ, БОЖЕ МОЙ

“Блажен човекът, чиято сила е в Теб; в сърцето им са Твоите пътища.” Пс.84:5

Ние мислим, че да отстояваме позицията си на Христови ученици пред света, ни струва нещо. Така е. Но питаме ли се какво е струвало нашето спасение на небесната Вселена? За да ни направи участници на божественото естество, небето даде най-голямото си съкровище… Исус прие да бъде Сам в един паднал свят, като представител на Отца. Нещо повече – Той дойде, за да умре заради тази изгубена за живота раса. Кой може да си представи какво всъщност стори Исус за нас! Ако беше пропаднал дори в най-малкото, ако се бе поддал на най-малкото изкушение, един цял свят щеше да бъде погубен завинаги.