КАКВО БИ СТОРИЛ ИСУС НА МОЕ МЯСТО

 “Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци” (2 Коринтяни 3:2)

О, колко много се нуждаем от Исуса Христа във всеки момент от живота си! Затова всеки трябва да застане в отредения му дял и да работи с пълна сериозност, решителност и сила за напредъка на Божието дело, като издига високо знамето, на което са написани думите: “Божиите заповеди и вярата на Исуса”.