СПАСИТЕЛ

“Бог е моя канара, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула и мое прибежище, мой спасител — Ти ме избавяш от насилие.” 2Царе22:3

Спасителят е изкупил падналата човешка раса със Собствената Си кръв. Това е една голяма тайна, тайна, която няма да бъде разбрана напълно в нейното величие, докато изкупените не бъдат пренесени на небето. Едва тогава преобразеният човешки ум ще бъде в състояние да обхване силата, величието и ефикасността на Божия дар за човека. Врагът на душите ни твърдо е решил да обгърне с мистика и мрак този дар и да го омаловажи до такава степен, че да изглежда нищожен и незначителен.