БЪДЕТЕ БУДНИ

“Блажени онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.” Лука12:37

Всичко, което може да бъде изобретено от врага за отклоняване на вниманието и залъгване на разума, ще бъде въведено в действие. Ние, обаче, трябва да вървим напред и да проповядваме словото Господно. Краят на всяко нещо е наближил, настъпва и часът на Пришествието на нашия Спасител, идещ в небесните облаци със сила и голяма слава.