ВЗИРАНЕ В ХРИСТОС

“Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му.” Пс 27:4

Ако християните гледат на Исус – Начинателя и Усъвършителя на тяхната вяра, те няма да считат собствената си личност за нещо изключително и важно, а ще очакват и внимателно ще слушат гласа на Предводителя на тяхното спасение, без да питат като Петър: “Господи, а на този какво ще стане? – Христос отговори на Петър – … тебе що ти е? Ти върви след Мене” (Йоан 21:21,22). Никога не трябва да откъсваме поглед от Исуса.