НАПРЕДВАНЕ ДЕН СЛЕД ДЕН

“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.”
Йоан 15:4 

В истинската религия има голяма сила. Чрез вяра и послушание на Божията воля ние ще станем дотолкова подобни на Христа, че хората ще виждат в нас участници на божественото естество, които непрекъснато напредват в познанието си за Христа.