Бог е близо до всеки, който Го призовава

“Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го призовават” (Псалми 145:18).

Бог се радва, когато държим лицата си обърнати към Слънцето на правдата. Когато сме в беда и потиснати от безпокойства, Той е близо и ни приканва да Му предадем всички свои грижи, защото ни обича.

Той идва при Своите деца, когато са в бедствие. Във време на опасност Той е тяхното убежище. В скръб им предлага радост и утеха. Ще отвърнем ли лицето си от Изкупителя, Извора на живата вода, за да си изградим сами пробити резервоари, неспособни да задържат вода? Когато идва опасност, ще търсим ли помощ от хора, които са слаби като самите нас, или ще прибегнем до Онзи, Който е мощен да спасява? Обятията Му са широко разтворени и Той изрича милостивата покана: „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя!“.