ОБЕЩАНИЯ ЗА САМОТНИТЕ

 

 Никога не трябва да мислим, че сме сами. Ангелите са наши другари. Утешителят, Когото Христос е обещал да изпрати в Свое име, пребъдва с нас. По пътя, водещ към Божия град, няма трудности, които Този, на Когото се доверяваме, да не може да победи. Няма опасности, които да не можем да избегнем. Няма скръб, нито обиди, неправди или човешка слабост, за които Той да не е предвидил лек.

Никога не сме сами! Независимо дали избираме Него или не, имаме един Придружител. Помнете, че където и да сте, каквото и да правите, Бог е там! Нищо, което се изговори, извърши или помисли, не може да убегне от Неговото внимание. За всяка своя дума или дело имаме един Свидетел – святият и мразещ греха Бог. Преди да кажете нещо или да извършите нещо, винаги помислете за това.

За онези, които… се запознаят с Христос, земята никога вече няма да бъде самотно и пусто място. Тя ще е техният Божи дом, изпълнен с присъствието на Този, Който някога е живял сред хората.

Бог няма да допусне нито един от Неговите чистосърдечни работници да бъде оставен да се бори сам с най-неблагоприятни условия и да бъде победен.

По всяко време и на всяко място, във всички скърби и всички нещастия, когато бъдещето изглежда тъмно, объркващо и смущаващо, а ние се чувстваме безпомощни и сами, Утешителят ще бъде изпратен в отговор на молитвата с вяра. Обстоятелствата могат да ни разделят от всеки земен приятел; но никакви обстоятелства, никакви разстояние не могат да ни разделят от Небесния Утешител. Където и да се намираме, където и да отидем, Той е винаги до нас, за да ни подкрепя, пази, въздига и насърчава.

Никога не мисли, че Христос е далече. Той винаги е близо. Неговото любящо присъствие те обкръжава. Търси Го като Един, Който желае да бъде намерен от теб. Той иска да живееш в постоянно общение с Него.

На всяка искрена молитва ще даде отговор! Може да не е точно такъв, какъвто ти желаеш, или точно по времето, когато ти го очакваш; но ще дойде по начин и във време, които най-добре ще посрещнат твоите нужди. На молитвите, които поднасяш в самота, в умора, в изпитания, Бог отговаря – не винаги според твоите очаквания, но винаги за твое добро.

Можеш никога да не бъдеш самотен, никога да не се чувстваш самичък, ако вземеш Исус за свой Другар и за свой вечен Приятел.

Мнозина страдат от болести на душата – далеч повече, отколкото от болести на тялото и няма да намерят облекчение, докато не дойдат при Христос, Извора на живота. Тогава оплакванията от умора, самотност и неудовлетвореност ще престанат. Даващата пълно удовлетворение радост ще съживи ума и здравето и ще придаде жизнена сила на тялото.

Никога не си сам! Никога не си на място, където няма кой да се интересува от теб. Нашият Небесен Баща е пожертвал Сина Си за теб. Голготският кръст свидетелства, че Той е дълбоко загрижен за твоето благополучие, защото си изкупен от Божия Син и си обект на много Негови молитви… Ако имаш сърце и глас да се молиш, Той със сигурност ще те чуе и една ръка ще се протегне да те спаси. Има Бог, Който чува молитви! И дори всички други възможности да пропаднат, Той е твоята защита, твоята готова помощ във време на нужда.

Светият Дух трябва постоянно да присъства у вярващия. Имаме нужда по-дълбоко да осъзнаем факта, че Утешителят трябва да пребъдва в нас. Ако ние самите лично схванем тази истина, никога няма да се чувствате самотни. Когато бъдем нападнати от неприятеля, когато бъдем залети от изкушения, трябва със спокойствие да положим вярата си в Бога; защото имаме Неговата клетва, че никога няма да бъдем оставени да се борим сами. Всяка душа, чиито грехове са простени, е скъпоценна в очите Му – много по-скъпоценна от целия свят. Тя е изкупена на безкрайна цена и Христос никога няма да я изостави. Той е умрял за нея!

Твоето единствено спасение и щастие се състои в това – да направиш Христос свой постоянен Съветник. Можеш да бъдеш щастлив в Него дори и да нямаш никой друг приятел в този голям свят. Твоите чувства на безпокойство и носталгия или самотност може да са за твое добро. Твоят Небесен Баща има намерение да те научи да намериш приятелство, любов и утеха, способни да задоволят и най-дълбоките ти и сериозни надежди и желания, Него… Не се безпокой прекалено за нищо! Спокойно върви по ежедневния си път, изпълнявай задълженията, които денят ти предлага. Прави най-доброто, което можеш и моли Бога да бъде твой помощник.

Каквото и да е състоянието на живота ни, на нашия бизнес, имаме един сигурен Водач. Каквото и да е положението ни, Той е наш Приятел, на Когато винаги можем да се доверим и да разчитаме.