1. ПРОРОЧЕСКА ДАРБА

 

Една от дарбите на Светия Дух е пророчеството. Тази дарба е отличителен белег на църквата на остатъка и се е проявявала в служенето на Елън Уайт. Като Божия вестителка нейните писания са постоянен и авторитетен източник на истината, осигуряващ на църквата утеха, ръководство и напътствие. Тя дава да се разбере ясно, че Библията е стандартът, чрез който всички учения и духовни преживявания трябва да бъдат изпитвани.

(Йоил 2:28,29; Деяния на Апостолите 2:14-21; Евреи 1:1-13; Откровение 12:17; 19:10)