„ТОЙ ТРЯБВА ДА РАСТЕ”

 

“За известно време Кръстителят имаше по-силно влияние над народа, отколкото управниците, свещениците и князете… Когато Исус дойде от Ерусалим в околностите на Йордан, народът се тълпеше да Го слуша… Йоан по естество притежаваше грешките и слабостите, присъщи на всеки човек, но докосването до Божията любов го бе преобразило… Издигнал се високо над омразата и завистта, той не изрази съчувствие към недоволството на своите ученици, а показа колко ясно разбира връзката си с Месия и колко радостно посреща Този, на Когото бе приготвил пътя.” КВ – 96,97 стр.

“Йоан се представи като приятелят, който действа като вестител между сватосваните страни в подготовка за сватбата. Мисията на приятеля е изпълнена, когато младоженецът получи невестата. Той се радва с радостта на тези, за чийто съюз е съдействал. Йоан бе призван да насочи хората към Исус и радостта му бе да свидетелства за успеха на Христовото дело. Той каза: “- тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.” КВ – 97 стр.

“Гледайки с вяра на Изкупителя, Йоан се издигна до висотата на себеотрицанието. Той не се стараеше да привлече хората към себе си, а да издигне мислите им по-високо и по-високо, докато намерят покой в Агнеца Божи.” КВ – 97 стр.

“Тези, които са искрени в призванието като Божии вестители, няма да търсят слава. Любовта им към себе си ще бъде погълната от любов към Христос. Никакво съперничество не ще затъмнява скъпоценното дело на евангелието. ” КВ – 97 стр.

“Можем да получим небесна светлина само ако желаем да бъдем освободени от личното Аз. Не можем да схванем характера на Бога или да приемем Христос чрез вяра, докато не се съгласим да подчиним всяка мисъл на Христос. Всички, които правят това, получават Светия Дух без мярка.” КВ – 97 стр.

“…и ние, докато сме верни на истината, трябва да се опитваме да избягваме всичко, което може да предизвика несъгласие и неразбиране, защото, когато такива неща възникват, водят до загуба на души.” КВ – 98 стр.

“Йоан бе призван да бъде водач към реформа… Но делото на Йоан не бе достатъчно, за да се положи основата на християнската църква. Когато той изпълни свята мисия, трябваше да се извърши друго дело, което неговото свидетелство не можеше да извърши.” КВ – 98 стр.

“Същите опасности съществуват все още. Бог призовава даден човек за определено дело и когато го изпълни, доколкото са неговите възможности, Бог довежда други да го продължат. ” КВ – 98 стр.

“Но както учениците на Йоан, така и мнозина чувстват, че успехът на делото зависи от първия работник. Вниманието се спира върху човека вместо върху Божеството; намесва се завистта и делото на Бога се спъва. ” КВ – 98 стр.

“От време на време Господ ще използва различни работници, чрез които ще изпълнява най-добре Своята цел. Щастливи са тези, които имат желание да се смирят и могат да кажат заедно с Йоан Кръстител: “Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.” КВ – 98 стр.

КВ – Копнежът на вековете