1. ТРИЕДИНСТВО

 

Има един Бог – Отец, Син и Свет Дух – единство от три съвечни личности. Бог е безсмъртен, всемогъщ,  всезнаещ, стоящ над всичко и винаги присъстващ. Той е безкраен и извън човешкото разбиране, но все пак познат чрез откровението за Себе Си. Навеки е достоен за поклонение, обожание и служене от цялото творение.

(Второзаконие 6:4; Матей 28:19; 2 Коринтяни 13:14; Ефесяни 4:4-6; 1 Петрово 1:2; 1 Тимотей 1:17; Откровение 14:7)