ОБЕЩАНИЯ ЗА ПРОПОВЕДНИКА

 

 Всички, които са ангажирани в служене на Бога, са Божии помощници, Божия ръка. Те са съработници на ангелите; нещо повече, те са човешките инструменти, чрез които ангелите извършват своята мисия. Ангелите говорят чрез техните гласове и работят чрез техните ръце. Сътрудничейки с небесните служители, те се възползват от тяхното знание и опит.

Христовите служители трябва да бдят в молитва. Те може да идват с дръзновение пред престола на благодатта, издигайки святи ръце без гняв и съмнения. С вяра могат да умоляват Небесния Отец за мъдрост и благодат, за да знаят как да работят с различните хора.

Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила… Вестителите на Бога трябва да се задържат дълго при Него, ако искат да имат успех в работата си.

…Съвършенството на Христовия характер зависи изцяло от благодатта и мощта, намираща се единствено в Бога. Без силата на благодатта в сърцето, която подпомага нашите усилия и освещава труда ни, няма да успеем да спасим собствените си души, нито душите на други.

Човекът, който посвещава тяло, душа и дух на Бога, постоянно ще получава нов дар от физически, умствени и духовни сили. Неизчерпаемите запаси на Небето са на негово разположение.

Когато Бог отваря път за извършването на определена работа и дава уверение за успех, избраният инструмент трябва да направи всичко според силите си, за да постигне обещаните резултати. Пропорционално на ентусиазма и постоянството, с което се провежда определената работа, ще бъде и дадения успех. Бог може да върши чудеса чрез Своя народ, стига той да върши своята част с неуморни усилия. Бог призовава за хора, посветени на работата си. Хора с морален кураж, с гореща любов към другите и с ревност, която никога не отслабва. Такива работници няма да считат никоя задача за твърде трудна, никоя перспектива – за твърде необещаваща. Те ще продължават да се трудят неустрашимо, докато видимото поражение се превърне в славна победа.

В този живот нашата работа за Бога често изглежда почти безплодна. Усилията ни да вършим добро може да бъдат сериозни и упорити, но никога да не ни бъде разрешено да видим техните резултати. За нас усилието може да изглежда напразно. Но Спасителят ни уверява, че работата ни е отбелязана на небето и че наградата в никакъв случай няма да ни отмине.

Често пъти много хора се молят и плачат поради смущенията и трудностите, изпречващи се пред тях. Но ако удържат доверието си твърдо, както в началото, до самия край, Бог ще направи пътя им ясен. Успехът ще дойде, докато те се борят срещу постоянни и непреодолими трудности; а с успеха ще дойде и най-голямата радост.

Работата, която стои пред нас, е такава, че ще постави на изпитание и ще напрегне до краен предел всяка сила на човешкото същество. Ще се изисква силна вяра и постоянна бдителност. Понякога трудностите ще бъдат крайно обезсърчителни. Самата грандиозност на задачата ще ни ужасява. Но въпреки това с Божията помощ Неговите служители в края ще тържествуват… Исус ще бъде с вас! Той ще върви пред вас чрез Светия Си Дух, подготвяйки пътя. Ще бъде ваш Помощник във всеки критичен случай.

Не се обезкуражавайте, когато само малцина присъстват на проповед. Дори и да имате само двама или трима слушатели, кой знае дали Светият Дух не се бори с някого от тях? Господ може би ви дава вест за тази една-единствена душа. Ако бъде обърната към Бога, може би ще стане средство за достигане на още много други. Всичко това е неизвестно за вас. Възможно е резултатите от вашия труд да се увеличат хилядократно.

Като своя награда… Исус ще постави короната на славата на главата му и ще Му позволи да влезе в радостта на Господаря си… Чрез техните усилия са спасени души за Христос.