ОБЕЩАНИЯ ЗА БОЖИИТЕ РАБОТНИЦИ

 

Служителите на Христос никога не бива да мислят, а още по-малко да говорят, за неуспех в работата си. Господ Исус е нашата сила и способност за работа при всякакви обстоятелства. Неговият Дух трябва да бъде наше вдъхновение. И когато поставяме себе си в Неговите ръце, за да бъдем проводници на светлината, нашите средства за вършене на добро никога не ще се изчерпят. Можем да получаваме от Неговата пълнота и от благодатта, която е безгранична.

Работещият за Бога се нуждае от силна вяра. Външните изгледи може да внушават страх. Но и в най-мрачния час има светлина отвъд. Силата на хората, които обичат Бога с вяра и Му служат, ще бъде подновявана ден след ден.

Онези, които посвещават себе си на Бога, които имат закрилата на Неговата благодат и съживяващото влияние на Неговия Дух, ще проявяват по-остра интелектуална сила, отколкото обикновените съвестни хора. Ще бъдат в състояние да достигaт най-висшето и благородно развитие и действие на всяка своя способност.

Божиите работници се нуждаят от вяра. Бог не е небрежен към техния труд. Цени работата им. Божествени инструменти са определени да сътрудничат на онези, които се трудят заедно с Всевишния. Когато мислим, че Бог няма да направи онова, което е казал, или че няма време да обръща внимание на Своите работници, ние Го безчестим.

Ако посветите себе на служенето за Бога, Този, Който притежава цялата власт на небето и на земята, ще се погрижи и за вашите нужди.

Ако трябва да разчитаме на себе си – ние да планираме, ще направим грешки. Нашите предразсъдъци, нашите слабости, самоизмами и невежество ще се проявят по много начини. Но делото е Господне, делото е Негово! Той никога няма да изостави Своите работници без Божествени наставления.

Исус усеща всеки изблик на скръб, почувстван от онези, които са се посветили на служба за Него и които и при най-големи трудности вършат делото Му. Нека мислите ни се занимават с любовта на Исус, за да можем да имаме кураж и вяра. Господ живее и царува. Няма да липсват немъдри „съветници”, които ще се опитват да ни смущават, но нека гледаме към Исус и да Му се доверяваме винаги. Той е бил наш помощник и ще продължава да бъде.

Бог не иска от нас да вършим работата, която ни предстои, със собствена сила. Предвидил е Божествена помощ при всички обстоятелства, в които човешките ни възможности ще бъдат недостатъчни. Дава ни Светия Дух да ни помага във всеки проблем и да укрепва нашата надежда и увереност, да просветлява умовете ни и да очиства сърцата ни. Няма граници за полезността на човека, който отстранявайки собственото „аз”, дава място за действието на Светия Дух в сърцето си и живее живот, напълно посветен на Бога.

…Във великото заключително дело ние ще се срещнем със смущения, с които няма да знаем как да се справим; но нека не забравяме, че трите велики сили на небето действат, че Божията ръка е на кормилото и че Бог ще изпълни обещанията Си. Той ще събере от света народ, който ще Му служи в правда.

Бог е великия Майстор и чрез Своето провидение Той подготва пътя за приключване на делото Си. Осигурява възможности, отваря сфери на влияние и канали за работа. Ако неговият народ наблюдава знаците на провидението Му и е в готовност да Му сътрудничи, ще види велики дела.

Ако посветим живота си в служба на Бога, никога няма да бъдем поставени в положение, при което Той да не е предвидил изход. Исус е отворил цялата Божествена пълнота на Своята неизразима любов и ни заявява: „Вие сте съработници на Бога”.

Нека работещият за Христос помни, че той не се труди със собствени сили. Нека се хване за Божия трон с вяра в Христовата сила да спасява. Нека се бори с Бога в молитва и след това да работи с всички способности, които Бог му е дал. Светия Дух е на негово разположение като мощна сила. Обслужващите ангели ще бъдат край него, за да впечатляват сърцата.

Нека всеки истински и с честно сърце работник бъде насърчен да продължава да работи, имайки постоянно предвид факта, че всеки ще бъде възнаграден според делата си.