1. НАСТОЙНИЧЕСТВО

 

Ние сме Божии настойници, на които Той е поверил време и възможности, способности и притежания, както и благословенията на земята и нейните богатства. Ние сме отговорни пред Бога за тяхното подходящо използване. Признаваме Божията собственост, като служим вярно на Него и на нашите ближни, като връщаме десятъците и даваме дарения за прогласяване на Неговото евангелие и за поддържане и развитие на Неговата  църква. Настойничеството е привилегия, дадена ни от Бога, за да ни възпита в любов и победа над егоизма и алчността. Настойникът се радва на благословенията, които другите получават в резултат на неговата вярност.

(Битие 1:26-28; 2:15; 1 Летописи 29:14; Агей 1:3-11; Матей 3:8-12; 1 Коринтяни 9:9-14; Матей 23:23; 2 Коринтяни 8:1-15; Римляни 15:26,27)