21 начина за по-силен духовен живот

„Стани, светѝ, защото светлина дойде за теб!… Защото, ето, тъмнина ще покрие земята и мрак – племената; а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви“ (Ис. 60: 1, 2).

 Преди да можем да говорим как да светим в този тъмен свят, ние първо трябва да разберем какво означава на направим Исус своя скала, свое убежище и всичко останало. Тези 21 начина да изградим по-силен духовен живот ще ви посочат пътеката, в която да вървите, докато ставате и светите, където Бог ви е поставил. Тъй като живеем в култура, която все повече клони към комерсиализъм, материализъм и секуларизъм, не винаги е лесно да поддържаме духовността си.

Предизвикателството на днешния ден, когато времената не са благоприятни за духовно развитие, е да подхранваме, храним, изцеляваме, възстановяваме и обновяваме душата. Ето 21-о практични предложения за изграждането на по-устойчив духовен живот.

 1. Бъди река, не блато

Библията казва: „Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му“ (Йоан 7:38). Спомнете си, че планинският поток носи свежа, оживотворяваща вода, защото водата в него не е застояла. От друга страна, блатото е застояло и унищожава живота. Блатото събира и задържа водата, която идва към него. Не бъдете човек, който иска да натрупа много, преди да допусне малко навън.

Като християни ние трябва да позволим на благословенията да текат през нас към останалите. Когато складираме и задържаме благословенията в своя живот, ние сме застрашени от духовна инертност, емоционална изолация от останалите и интелектуална циничност. Вземете решение да разбиете язовирната стена и да позволите на благословенията да потекат като река. Свежестта идва от течението.

 1. Откривай благословенията.

Прекалено често ние преминаваме през живота, без да осъзнаваме доброто, което се излива в живота ни. Опитайте следното духовно упражнение тази седмица: В края на първия ден открийте благословение, което сте получили чрез член на вашето семейство. В кроя на втория ден, благословение от съсед. Третият ден, от приятел. Четвъртият ден, от колега. Петият ден, от непознат човек. Шестият ден, от дете. На седмия ден, благословение, което е дошло от ваш „враг“.

 

 1. Бъди като Мойсей – изказвай благословения.

Един от най-красивите и състрадателни пасажи в Библията съдържа следните думи, произнесени от Мойсей:

Господ да те благослови и да те опази!

Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!

Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!

Числа 6:24-26

Използвай езика градивно и говори думи, които облагородяват, насърчават, повдигат духа и са благословение за останалите. Когато ги укрепяваш, твоят дух също ще стане по-силен.

 1. Често се моли заедно с другите.

Увеличи времето, което отделяш за молитва, като участваш в молитва заедно с други хора. Някои от начините да направиш това са да кажеш на приятелите си, че винаги си на разположение за молитва; да посещаваш редовно молитвени групи; да участваш в молитвена верига.

 1. Направи стъпка на вярата.

Духовният растеж означава да правим стъпки на вярата от време на време. Вместо да се опитваме да подредим всичко преди да започнем нещо важно, защо не последваме Божието ръководство и не позволим на плана да се развие? Това означава да направим стъпка на вярата и да се доверим на Бога да ни осигури това, от което се нуждаем, за да постигнем успех.

 1. Върни нечия вяра.

Днес отделете време да изцелите наранено сърце, да покажете доброта на човек, който наистина се нуждае от приятел, или да помогнете на някой да събере парченцата от разбитата си мечта. Днес направете всичко, което можете, за да показвате Божията безусловна любов.

 1. Бъди благодарен човек.

Започвай всеки ден с утринна молитва на благодарност към Бога за дара на новия ден. Прави това дори когато денят изглежда заплашителен. Приключвай всеки ден с молитва на благодарност към Бога за изминалите часове. Прави това дори когато си имал тежък ден.

 1. Споделяй пътуването.

Сприятели се с още един човек, който желае да израсне духовно. Срещайте се веднъж седмично за период от време, за да обсъждате и обмисляте духовни въпроси. Един мой приятел, който е зает човек на висока длъжност в Торонто, Онтарио, се срещал в продължение на шест месеца с друг мъж, за да изучават Библията. „Независимо колко натоварени бяха графиците ни, ние винаги се срещахме веднъж в седмицата по време на обедната почивка в църквата на центъра, който любезно ни предоставяше място за нашите срещи. Това бяха добри месеци, когато израснахме много духовно“, казва той. Забележете духовния растеж във вашия живот.

 

 1. Служи

Търси начини да служиш на общността, особено задачи, които не обещават никаква награда, като събиране на боклук по улиците. Чети и размишлявай върху делата на Исус в Йоан 13:1-5:

“А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан”.

 1. Търси малко усамотение.

В тишината ние обръщаме умовете си към проблемите на живота и настройваме мислите си към Бога. Прекарай малко време далеч от тълпата и шума на живота. Отдели си няколко минути да бъдеш сам – само ти и Бог. „Усамотението ни прави по-строги към себе си и по-нежни към останалите; и в двете отношения то подобрява нашия характер“, пише философът Фридрих Вилхелм Ницше.

 1. Пости и се моли.

Библейските герои често обединявали молитвата и поста. Ездра 8:23 докладва: „И така, постихме и се молихме на нашия Бог за това, и Той ни послуша“. Следващия път, когато ви поканят да се молите спешно за човек в нужда, помислете дали да не съчетаете молитвите си с пост.

 1. Предай тревогите си на Бога.

Това е ясно библейско учение: „Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре; никога няма да допусне да се поклати праведният“ (Пс. 55:22). Прави това всеки път, когато изникне някакъв проблем.

 1. Разнасяй любов където и да отидеш.

Това е съветът на Майка Тереза от Калкута, който казва: „Разнасяй любов, където и да отидеш: Най-напред в собствения си дом… Нека никой не идва при теб, без да си тръгне чувствайки се по-добре и по-щастлив. Бъди жив израз на Божията доброта: доброта на лицето ти, доброта в очите ти, доброта в усмивката ти, доброта в топлия ти поздрав“.

 1. Подреди приоритетите си.

Разпознавай кое е важно и кое не. Помисли над думите на бившия президент Джордж Буш: „Аз съм благословен със сърдечно и прекрасно семейство и искам да прекарам останалата част от живота си, показвайки им колко ги обичам и ги ценя. Едно от най-важните ми постижения, над което все още работя, е да бъда добър дядо. Бих искал да бъда запомнен с моята честност, моята служба и моето семейство“.

 1. Стреми се към най-доброто.

Библията ни казва: „Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го“ (Еклес. 9:10). Давай най-доброто от себе си в каквато и позиция да те е поставил Бог.

 1. Или го използваш, или го губиш.

Бог щедро ни е дарил с изключителни дарби и таланти. Използвай ги или рискуваш да ги загубиш. „Използвай дарбите си вярно и те ще се увеличат; упражнявай това, което знаеш, и ще придобиеш по-голямо знание“, отбелязва поетът от деветнадесети век сър Едуин Арнолд.

 1. Размишлявай върху Писанието

Библията е пълна със стихове за утеха, насърчение и мъдрост. Създай си навик да четеш и изучаваш Библията редовно и дисциплинирано. Подчертавай стиховете, които ти харесват. Размишлявай над тези думи. Научи наизуст някои от пасажите, за да можеш да си ги припомняш по памет.

 1. Бъди надежден.

Прави това, което си казал, че ще направиш, независимо дали ти е удобно, или не. Изпълни до край всички свои ангажименти, големи и малки. Със своите действия ти показваш, че си човек, на когото може да се има доверие и на когото може да се разчита.

 1. Помоли Бога да те направи благословение днес.

Един чудесен начин да израстваме е да молим Бога да направи живота ни благословение. Прави това всяка сутрин преди да започнеш със задълженията си за деня. Принеси една кратка, простичка молитва като тази: „Скъпи Господи, днес направи живота ми благословение за някого“. След това обърни внимание на всеки човек, с когото се срещаш през деня, тъй като Бог понякога изпълнява молитвите по изненадващи начини.

 1. Прекарвай време сред природата.

Това е нещо, което авторите на Псалмите са правили, и те събирали духовни уроци от времето си сред природата. „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му“ (Псалми 19:1). „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалми 8:3,4). „Издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, което беше определил за тях. Положил си граница на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята“ (Псалми 104:8,9).

 1. Упражнявай правото си на избор.

Независимо какво се случва с теб, ти винаги имаш правото да избираш. Можеш да избереш радост вместо отчаяние. Можеш да избереш любов вместо омраза. Можеш да избереш прошка вместо отмъщение. Можеш да избереш растеж вместо застой. Помни, че кризата може да пробуди най-доброто или най-лошото в нас. Изборът е наш!

Автор: Виктор М. Парахин