ОБЕЩАНИЯ ЗА МИСИОНЕРИТЕ

 

 Беше ми показано, че Бог ще извърши голямо дело чрез истината, ако посветени и жертвоготовни хора се посветят безрезервно на работата за представянето ѝ пред намиращите се в тъмнина… Божии ангели трогват сърцата и съвестта на хората от всички нации. Искрени души са смутени, като наблюдават знаменията на времето, изразени в метежното състояние на народите.

Ако радостта на ангелите е да виждат грешници да се покайват, няма ли грешниците, спасени чрез кръвта на Христос, да се радват на покаянието на други и на обръщането им към Спасителя чрез тяхното посредничество? В работата в сътрудничество с Господа и със святите ангели ще преживяваме радост, каквато не може да бъде изпитана извън това дело.

Тези небесни същества са обслужващи ангели. Те често се преобразяват на човешки същества и като непознати разговарят с хората, посветили се на Божието дело. В усамотени места те са били другари на пътници в опасност. В подхвърляни от бурята кораби са изговаряли думи за успокоение на страха и са вдъхвали надежда в часа на опасност. Мнозина при различни обстоятелства са чували гласовете на жители от други светове… Небесни ангели са сътрудничели с нас във всяко добро дело. Така земята е свързана с небето.

Божиите ангели, хиляди по хиляди, ни пазят от зло и отблъскват силите на мрака, които целят нашето унищожение. Нямаме ли основание да бъдем благодарни във всеки момент – благодарни дори когато съществуват видими трудности по житейския ни път?

Силата идва чрез упражняване. Всички, които поставят в употреба способностите, дадени им от Бога, ги увеличават, посвещавайки ги на служба за Него… Точно хората, които с любов към Бога и към ближните си се стремят да помогнат на други, стават все по-стабилни, по-здраво укрепени и вкоренени в истината.

Бог постоянно действа за доброто на Своите създания… Безброй пъти Той се е намесвал, за да отклонява от смърт, да пази мъже, жени и деца в безопасност, когато сатана е възнамерявал да осъществи пълно бедствие или унищожение.

Колко милостиво и нежно се отнася нашият Небесен Баща към Своите деца! Пази ги от хилядите опасности, невидими за тях и ги закриля от най-хитрите и изкусно приложени примки на сатана, за да не бъдат унищожени. Понеже нашето притъпено зрение не долавя закрилящата грижа на Бога чрез Неговите ангели, не се замисляме и не оценяваме всебдящия интерес, който нашия мил и доброжелателен Творец проявява към делото на ръцете Си. Затова често не сме благодарни за множеството милости, с които Той ежедневно ни дарява.

Всред земните жители, пръснати по всички краища на света, има такива, които „не са преклонили коляно пред Ваал”. Като небесни звезди, които се явяват само посреднощ, тези верни хора ще светят, когато „мрак покрие земята и гъста тъмнина – народите”. В езическа Африка, в католическите страни на Европа и Южна Америка, в Индия, на морските острови и във всички далечни кътчета на земята Бог има в резерва цяла плеяна избрани, които ще светят сред мрака, разкривайки ясно на отстъпилия от Бога свят преобразяващата сила, получена чрез вяра и послушание на закона Му.

Божият работник в далечно мисионско поле трябва да носи в сърцето си мира и любовта на Небето; защото в това е единствената сигурната безопасност за него. Сред смущения и изпитания, сред обезкуражения и страдания, с посветеността на мъченик и с куража на герой той трябва да се държи твърдо за Ръката, която никога не отслабва, казвайки: „Няма да претърпя неуспех, нито ще се обезсърча”… Ако преди да говори на другите, потърси помощ отгоре, може да бъде сигурен, че небесните ангели ще бъдат с него. Понякога може да копнее за човешко съчувствие, но и в своята самотност ще намери утеха и насърчение чрез общуване с Бога. Нека бъде насърчен от думите на Спасителя: „Ето, Аз Съм с вас до края на света”.

Когато Божиите вестители осъзнаят своите отговорности към нуждаещите се части от Божията нива и в Духа на Главния Работник се трудят неуморно за обръщането на души към Бога, Неговите ангели ще подготвят пътя пред тях и ще осигурят необходимите средства за провеждането на Божието дело.

При всеки спешен случай трябва да търсим помощ от Този, Който притежава безкрайни възможности на Свое разположение.